Oznamy, DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, 16.10. – 22.10. 2023


Liturgický kalendár

 • Utorok 17. október: Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka. Spomienka.
 • Streda 18. október: SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU. Sviatok.
 • Nedeľa 22. október: DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – MISIJNÁ.


Oznamy

 • Na budúcu nedeľu je zbierka na misie. Pán nech požehnáva všetkých darcov.
 • Október je mesiacom posvätného ruženca, ktorý je napriek mariánskemu charakteru kristocentrickou modlitbou. S ružencom vstupuje kresťanský ľud do Máriinej školy, aby sa dal voviesť do kontemplácie krásy Kristovej tváre a zakúšania hĺbky jeho lásky. Prostredníctvom ruženca získavajú veriaci množstvo milostí.
  Modlitba sv. ruženca bude toho týždňa začínať pred svätou omšou o 18:00, v stredu 17:30 (deti sa môžu pripojiť) so spevom medzi desiatkami. Bolo by dobré, keby sa predmodlievalo pred oltárom .
 • Úplné odpustky sa za zvyčajných podmienok udeľujú veriacemu, ktorý: 1. sa nábožne pomodlí mariánsky ruženec v kostole, v kaplnke, v rodine, v rehoľnom spoločenstve, v zhromaždení veriacich; 2. keď sa pripojí k modlitbe spolu so Svätým Otcom prostredníctvom televíznych alebo rozhlasových prenosov; 3. pri slovnej modlitbe pripojí sa nábožné rozjímanie o tajomstvách; 4. pri verejnom recitovaní sa tajomstvá vyslovia podľa schváleného zvyku. V ostatných prípadoch sa udeľuje čiastočný odpustok.
 • V pondelok bude poklona Sviatosti oltárnej od 10:00 do svätej omše o 16:00.
 • Od utorka Bazilika cez deň nebude otvorená. Otvára sa o 15:30 pred svätou omšou o 16:00.
 • Svätá omša pre prvoprijímajúce deti s rodičmi aj ostatné deti bude v stredu o 18:00.
 • Svätá omša pre birmovancov a mladých bude v piatok o 18:30.
 • Po svätej omši o 18:30 bude moderovaná adorácia (asi 45 min.), ktorú pripravili mladí Hrubáci v spolupráci s kňazmi. Pozývame osobitne mladých birmovancov, ale aj ostatných mladých vekom a duchom. Tieto mládežnícke adorácie budú bývať vždy v tretí piatok v mesiaci po prvom piatku.
 • V druhý piatok v mesiaci sa konajú modlitby Taizé v kostole sv. Anny o 19:00.
 • Pozývame vás na benefičný koncert – THE GOSPEL FAMILY, ktorý sa uskutoční dnes (nedeľa 15.10.2023) po sv. omši o 19:00 hod. v kostole sv. Jakuba Františkánsky v Trnave. Vstupné je dobrovoľné, ktoré bude ďalej použité na rekonštrukčné práce Mariánskej sály v areáli Jezuitov.
 • Svoje milodary na opravu Baziliky a fary môžete dávať do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty:
  FARNOSŤ: SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  OPRAVA BAZILIKY: SK75 0900 0000 0002 8669 2144
  Darcovia nad 500,-€ dostávajú na pamiatku dar – zlatý medailónik Panny Márie Trnavskej a môžu sa ohlásiť v sakristii.
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov svojimi milosťami.


Jozef Gallovič, farár – dekan