Oznamy, DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA, KRST PÁNA, 9.1. – 15.1. 2023


Liturgický kalendár

 • Sobota 14. január: Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu.
 • Nedeľa 15. január: DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.


Oznamy

 • Dnešnou nedeľou Krstu Pána končí vianočné obdobie.
 • Kňazské rekolekcie kňazov Trnavského dekanátu budú vo štvrtok 12.1.2023 v našej farnosti sv. Mikuláša v Trnave so začiatkom svätej omše o 9:30, na ktorú vás srdečne pozývame. Ochotné farníčky prosíme o pomoc s občerstvením.
 • Svätá omša pre prvoprijímajúce deti spolu s rodičmi bude v tomto týždni v STREDU o 16:00.
 • Svätá omša pre birmovancov bude v piatok o 18:30. Pred ňou o 17:00 stretnutia v skupinkách na fare.
 • Tí, ktorí chcú požehnanie domu, môžu sa nahlásiť v sákristii s uvedením adresy a telefónneho čísla.
 • V túto nedeľu 8.1.2023 o 18:30 v Bazilike sv. Mikuláša bude pri vianočnej svätej omši účinkovať chrámový zbor Trinitas a orchester Janka Šulka.
 • V túto nedeľu 8.1. 2023 sa uskutoční koncert chrámového speváckeho zboru Cantica Sacra Tyrnaviae v kostole Najsv. Trojice (jezuitský) o 15:00.
 • Arcibiskupský úrad v Trnave v spolupráci s Katolíckym biblickým dielom a RKCMBF UK organizuje dňa 21. januára 2023 (sobota) KURZ LEKTOROV. Dátum kurzu lektorov: 21. januára 2023 o 8.30 h začíname svätou omšou, končíme približne o 15.00 h. Miesto: Priestory Arcibiskupského úradu v Trnave, Jána Hollého 10. Obed nie je zabezpečený, bude vyhradená obedná prestávka s možnosťou ísť si do mesta niečo si kúpiť. Príspevok je 5€ (káva, voda,…). Súčasťou bude ranná svätá omša a prednáškové bloky teoretickej i praktickej povahy biblistu (Jozef Jančovič), liturgistu (Vladimír Kiš) a odborníčky z Katolíckeho biblického diela (pani Žilineková). Pozvaní sú všetci laici (prípadne aj zasvätení). Nejde o prípravu na prijatie ministéria lektorátu, ale o kurz pre tých, ktorí slúžia alebo chcú slúžiť v chrámoch ako lektori Božieho slova počas liturgie. Na záver stretnutia každý dostane diplom od Katolíckeho biblického diela. Záujemcovia nech sa prihlásia cez e-mail na plagáte (kurzlektorov@abu.sk)
 • Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Celoslovenská ekumenická pobožnosť s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločenstiev bude v nedeľu 22.1.2023 v kostole sv. Anny o 10:00, ktorá bude vysielaná RTVS. Pozývame vás na túto pobožnosť a k modlitbám.
 • Svoje milodary na opravu fary a opravu Baziliky môžete dávať aj do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty. Srdečné Pán Boh odplať a Boh nech žehná všetkých darcov:
  ZVONČEK (fara+ kostoly): SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  OPRAVA BAZILIKY: SK75 0900 0000 0002 8669 2144


Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan