Oznamy na 34. nedeľu v cezročnom období, 21.11. – 27.11. 2022


Liturgický kalendár

 • Pondelok 21. november: Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie. Spomienka. Posledný deň Trnavskej novény.
 • Utorok 22. november: Sv. Cecílie, panny a mučenice. Spomienka.
 • Štvrtok 24. november: Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov. Spomienka.
 • Piatok 25. november: Sv. Kataríny alexandrijskej, panny a mučenice. Ľubovoľná spomienka.
 • Sobota 26. november: Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu. Vigília z 1. adventnej nedele.
 • Nedeľa 27. november: PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA.


Oznamy

 • V pondelok v posledný deň novény sú sväté omše ako cez novénu. V Bazilike 6:30, 8:00, 10:00, 16:00, 18:00. V kostole sv. Heleny bude ráno 7:30. V ostatných dňoch ako obvykle.
 • ÚRADNÉ HODINY budú ako zvyčajne.
 • Budúcou nedeľou začína adventné obdobie, ktoré je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána a zároveň je to čas, v ktorom sa ľudská myseľ zameriava na očakávanie druhého Kristovho príchodu na konci vekov. V adventnom období sa používa organ a iné hudobné nástroje a ozdobuje oltár kvetmi s umiernenosťou, ktorá je v súlade s povahou tohto obdobia, aby sa nepredchádzalo plnej radosti slávnosti Narodenia Pána.
 • Na 1. adventnú nedeľu sa na úvod svätých omší požehnáva adventný veniec. Môžete si doniesť aj svoje rodinné adventné vence na požehnanie.
 • Na budúcu nedeľu je zbierka na charitu.
 • Svätá omša pre prvoprijímajúce deti spolu s rodičmi bude v tomto týždni vo ŠTVRTOK o 16:00.
 • Svätá omša pre birmovancov bude v piatok o 18:30. Pred ňou o 17:00 stretnutia v skupinkách na fare.
 • Úplné odpustky počas Trnavskej novény v Bazilike, ktorá je hlavnou mariánskou arcidiecéznou svätyňou, za obvyklých podmienok môže získať ten, kto sa zúčastní spoločnej púte, ktorá sa tu koná počas novény.
 • Svoje milodary na opravu fary a opravu Baziliky môžete dávať aj do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty. Srdečné Pán Boh odplať a Boh nech žehná všetkých darcov:
  ZVONČEK (fara+ kostoly): SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  OPRAVA BAZILIKY: SK75 0900 0000 0002 8669 2144


Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan