Oznamy na 33. nedeľu v cezročnom období, 14.11. – 20.11. 2022


Liturgický kalendár

 • Štvrtok 17. november: Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky. Spomienka.
 • Nedeľa 20. november: TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ. NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME. Slávnosť.


Oznamy

 • V DŇOCH 13.11. AŽ 21.11. PREBIEHA TRNAVSKÁ NOVÉNA PRED SVIATKOM OBETOVANIA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE. 9-dňová pobožnosť sa koná z vďaky za záchranu Mesta Trnava. Každý rok prichádzajú tisíce veriacich z celého okolia Trnavy do Baziliky sv. Mikuláša uctiť si milostivý obraz Panny Márie, ktorý podľa svedectiev krvou a slzami ochránil Trnavčanov od tureckých vpádov v r.1663, aj pred šíriacou sa morovou epidémiou v r.1710.
  Program Trnavskej novény je na nástenke. Môžete si ho zobrať aj zo stolíka.
 • Svätá omša pre deti a svätá omša pre birmovancov v tomto týždni nebude.
 • ÚRADNÉ HODINY BUDÚ UPRAVENÉ:
  V PONDELOK OD 10:00 – 12:00, v STREDU a V PIATOK OD 11:00 – 12:00.
 • Sväté omše OD PONDELKA v Bazilike sú: 6:30, 8:00, 10:00, 16:00, 18:00.
  Výnimkou je sobota 19.11., kedy pribudne maďarská sv. omša o 11:30 a gréckokatolícka liturgia o 15:30. Kazateľmi hlavných sv. omší o 18.00 sú známe osobnosti súčasného cirkevného života na Slovensku i vo svete.
 • Slávnostná sv. omša s procesiou s milostivým obrazom Panny Márie ulicami mesta, sa uskutoční v nedeľu 20.11. o 9.30.
 • V dnešnú nedeľu 13.11. je svätá omša aj o 16:00. V nedeľu 21.11. budú zmenené sväté omše: 7:30, 9:30 s procesiou, 16:00 a 18:00.
 • V KOSTOLE SV. HELENY cez týždeň nebudú sväté omše, v nedeľu 20.11. o 8:00.
 • Slávnostné otvorenie Novény bude v dnešnú nedeľu 13.11. pri svätej omši o 18:00.
 • Úplné odpustky počas Trnavskej novény v Bazilike, ktorá je hlavnou mariánskou arcidiecéznou svätyňou, za obvyklých podmienok môže získať ten, kto sa zúčastní spoločnej púte, ktorá sa tu koná počas novény.
 • Svoje milodary na opravu fary a opravu Baziliky môžete dávať aj do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty. Srdečné Pán Boh odplať a Boh nech žehná všetkých darcov:
  ZVONČEK (fara+ kostoly): SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  OPRAVA BAZILIKY: SK75 0900 0000 0002 8669 2144


Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan