Oznamy na 1. adventnú nedeľu, 28.11. – 4.12. 2022


Liturgický kalendár

 • Streda 30. november : SV. ONDREJA, APOŠTOLA. Sviatok.
 • Štvrtok 1. december: Prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania.
 • Piatok 2. december: 1. piatok v mesiaci.
 • Sobota 3. december: Sv. Františka Xaverského, kňaza. Spomienka. Prvá sobota v mesiaci – fatimská.
 • Nedeľa 4. december: DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA.


Oznamy

 • Dnešnou nedeľou začína adventné obdobie, ktoré je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána a zároveň je to čas, v ktorom sa ľudská myseľ zameriava na očakávanie druhého Kristovho príchodu na konci vekov. V adventnom období sa používa organ a iné hudobné nástroje a ozdobuje oltár kvetmi s umiernenosťou, ktorá je v súlade s povahou tohto obdobia, aby sa nepredchádzalo plnej radosti slávnosti Narodenia Pána.
 • V adventných dňoch do 16.12. sa z úcty k Panne Márii budú v Bazilike slúžiť rorátne sväté omše od pondelku do piatku o 6:00.
 • V dnešnú nedeľu je zbierka na charitu.
 • Svätá omša pre prvoprijímajúce deti spolu s rodičmi bude v tomto týždni v STREDU o 16:00.
 • Svätá omša pre birmovancov bude v piatok o 18:30. Pred ňou o 17:00 stretnutia v skupinkách na fare.
 • Zmena kaplánov. Od 1.12.2022 je vdp. kaplán Mgr. Ing. Tomáš Balala menovaný za duchovenského člena ústredia cirkvi – sekretára generálneho vikára a notára. Pánu kaplánovi prajeme a vyprosujeme veľa Božích milosti v novej službe.
  Od 1.12.2022 je menovaný za kaplána – farského vikára v našej farnosti vdp. Dr. Peter Juhás, ktorého tiež sprevádzajme modlitbami.
  Privítanie nového pána kaplána a rozlúčka s predošlým bude na budúcu nedeľu 4.12. na svätej omši o 10:30.
 • Svoje milodary na opravu fary a opravu Baziliky môžete dávať aj do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty. Srdečné Pán Boh odplať a Boh nech žehná všetkých darcov:
  ZVONČEK (fara+ kostoly): SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  OPRAVA BAZILIKY: SK75 0900 0000 0002 8669 2144


Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan