Oznamy na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania 4. 4. – 11. 4. 2021

Liturgický kalendár:

  •  Nedeľa 11. apríl:​​ 2. veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva

Oznamy:

  • Nedeľou Pánovho zmŕtvychvstania sa začína 50-dňové veľkonočné obdobie, ktoré sa zavŕši Nedeľou Zoslania Ducha Svätého 23. mája. Počas tohto obdobia sa nemodlíme Anjel Pána, ale Raduj sa, nebies kráľovná.
  • Celý budúci týždeň prežívame veľkonočnú oktávu, kedy sa každý deň slávi sv. omša ako na Nedeľu zmŕtvychvstania. Na Veľkonočný pondelok streamujeme dve sv. omše – o 9.00 aj o 10.30 hod. Od utorka do piatku vysielame sv. omše o 18.30 a v sobotu o 10.00 hod.
  • O týždeň 11.4. je Nedeľa Božieho milosrdenstva. V tento deň možno získať úplné odpustky za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca). Odpustkovým skutkom je pri verejnom uctení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo kaplnke sa pomodliť Otčenáš, Verím v Boha a krátku modlitbu vzývajúcu Božie milosrdenstvo (napr. „Milosrdný Ježišu, dôverujem ti“).
  • Milí bratia a sestry, prajeme vám požehnané veľkonočné obdobie, aby nám všetkým Zmŕtvychvstalý Pán pomáhal rásť vo viere a láske.
  • Na Veľkonočný pondelok sa v Kostole sv. Heleny slúži sv. omša za zatvorenými dvermi o 8.00 hod, ostatné dni o 7.30 hod.