Oznamy na Kvetnú nedeľu – nedeľu Pánovho utrpenia 28. 3. 2021 – 4. 4. 2021

Liturgický kalendár:

 • Štvrtok 1. apríl:​​ Zelený štvrtok
 • Piatok 2. apríl:​ Veľký piatok
 • Sobota 3. apríl: ​​Biela sobota
 • Nedeľa 4. apríl:​​ Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Oznamy:

 • Bratia a sestry, dnes je Kvetná nedeľa Pánovho utrpenia. Pred nami je Svätý týždeň, kedy sa bezprostredne pripravujeme na najväčšie sviatky cirkevného roka – na sviatky Pánovej smrti a zmŕtvychvstania, ktoré však nebudeme môcť verejne sláviť. Snažme sa ich preto duchovne prežívať v našich domácich cirkvách – v rodinách.
 • Modlime sa za členov vlády SR, ktorí neprimeraným spôsobom obmedzujú náboženskú slobodu, aby im Pán udelil milosť obrátenia a aby čím skôr dali súhlas na otvorenie kostolov.
 • Bratia a sestry, budúci týždeň v pondelok, utorok a stredu bude možné na farskom úrade požiadať o vyslúženie sviatosti zmierenia; napr. osobným dohovorom, telefonicky (0903 106 426) či e-mailom (farnost.trnava@abu.sk). Samozrejme, pri všetkých osobných kontaktoch rešpektujeme hygienické predpisy, najmä R-O-R (ruky, odstup, rúško-respirátor). V čase od 16.00 – 18.00 hod. bude farský úrad k dispozícii aj na vybavovanie iných úradných záležitostí. Vstup do fary je cez obidva vchody (od Baziliky aj z Ul. M. Sch. Trnavského 3). Pri tejto príležitosti jednotlivcom možno podať aj sv. prijímanie pri zachovaní platných predpisov o rozdávaní sv. prijímania v čase pandémie.
 • Bohoslužby v našej farnosti za zatvorenými dvermi počas Veľkej noci:
  • Zelený štvrtok 1.4.:
   • Kostol sv. Heleny: 16.00
   • Bazilika – Kaplnka PMT: 18.30 (stream)
  • Veľký piatok 2.4.:
   • Kostol sv. Heleny: 15.00
   • Bazilika – Kaplnka PMT: 15.00 (stream)
  • Biela sobota 3.4.:
   • Kostol sv. Heleny: 19.30
   • Bazilika – kaplnka PMT:
    • 8.00: vyloženie Sviatosti oltárnej + ranné chvály
    • 19.30: veľkonočná vigília (stream)
  • Veľkonočná nedeľa 4.4. a Veľkonočný pondelok 5.4.:
   • Kostol sv. Heleny: 8.00
   • Bazilika – kaplnka PMT:    7.30  /  9.00 (stream)  /  10.30 (stream)