Oznamy na Nedeľu Božieho milosrdenstva 11. 4. – 18. 4. 2021

Liturgický kalendár:

  • Nedeľa 18. apríl: 3. veľkonočná nedeľa

Oznamy:

  • Dnes je Nedeľa Božieho milosrdenstva. V tento deň možno získať úplné odpustky za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca). Odpustkovým skutkom je pri verejnom uctení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo kaplnke: modlitba Otčenáš, Verím v Boha a krátka modlitba vzývajúca Božie milosrdenstvo (napr. „Milosrdný Ježišu, dôverujem ti“).
  • Aj v tomto týždni pokračujeme v streamovaných sv. omšiach z Kaplnky Trnavskej Panny Márie: od pondelka do piatka vysielame sv. omše o 18.30; v sobotu o 10.00 hod. a v nedeľu o 9.00 a o 10.30 hod.
  • Bazilika sv. Mikuláša bude v nastávajúcom týždni otvorená pre súkromné modlitby takto:

Pondelok – piatok:​ 16.00 – 18.00

Sobota: ​​​​​​11.00 – 12.00

Nedeľa: ​​​​​​17.00 – 18.00

Počas týchto hodín môžete požiadať kňaza o vyslúženie sviatostí.

  • Trnavská arcidiecéza vyhlásila výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Strednej odbornej školy pedagogickej bl. Laury v Trnave (SOŠP) a Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha v Trnave (AGY). Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania treba zaslať alebo doručiť osobne najneskôr do 16. apríla 2021 na adresu: Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Arcibiskupský školský úrad, Hollého 10, 917 66 Trnava. Obálku je potrebné označiť heslom: „Výberové konanie SOŠP (alebo AGY) Trnava – neotvárať“. Zoznam kvalifikačných predpokladov a požadovaných dokladov je možné nájsť na www.abu.sk.