Oznamy na Nedeľu Svätej Rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa, 27.12. 2021 – 2.1. 2022


Liturgický kalendár

Pondelok 27. decembra: Sv. JÁNA, APOŠTOLA A EVANJELISTU. Sviatok.
Utorok 28. decembra: SV. NEVINIATOK, MUČENÍKOV. Sviatok.
Streda 29. decembra: PIATY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA.
Štvrtok 30. decembra: ŠIESTY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA. Výročný deň zriadenia Trnavskej arcidiecézy.
Piatok 31. decembra: Sv. Silvestra. Ďakovná pobožnosť na konci občianskeho roka.
Sobota 1. januára: OKTÁVA NARODENIA PÁNA – PANNY MÁRIE BOHORODIČKY. Prikázaná slávnosť. Svetový deň pokoja.
Nedeľa 2. januára: DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA.


Oznamy

 • V utorok je možnosť vykonať osobitnú pobožnosť spojenú s eucharistickou adoráciou a požehnaním.
 • Ďakovná pobožnosť na konci občianskeho roka bude v Bazilike aj v kostole sv. Heleny o 16:00. Ostatné sv. omše v ten deň nebudú.
  V ten deň 31.12. je možnosť získať úplné odpustky za zvyčajných podmienok: kto sa v kostole zúčastní na slávnostnom recitovaní alebo speve Teba Bože chválime a poďakuje sa za všetky dobrodenia, ktoré dostal v priebehu končiaceho sa roka.
 • Od 1. januára je záväzné používanie nového slovenského vydania Rímskeho misála.
 • V 1. deň občianskeho roka 1. januára je možnosť získať úplné odpustky za zvyčajných podmienok: kto sa v kostole zúčastní na recitovaní alebo speve hymnu Príď, Duchu Svätý, tvorivý, aby si vyprosoval Božiu pomoc do celého nadchádzajúceho roka.
 • SVÄTÉ OMŠE vzhľadom na pandemické opatrenia sú s účasťou veriacich v režime OP a jedna osoba na 15m2. V Bazilike to predstavuje 120 osôb. Sväté omše budú v obvyklom cezročnom poriadku:
  BAZILIKA:
  – cez týždeň: 16:00, 18:30
  – v sobotu a nedeľu: 7:30, 9:00, 10:30, 16:00. 18:30.
  KOSTOL SV. HELENY:
  – cez týždeň: 7:30
  – v sobotu a v nedeľu: 8:00
  Prosíme o dodržanie všetkých ostatných hygienických opatrení a rešpektovanie pokynov kostolníkov.
 • OTVORENIE BAZILIKY SV. MIKULÁŠA S KAPLNKOU PANNY MÁRIE TRNAVSKEJ na modlitbu adoráciu mimo svätých omší:
  Pondelok až piatok od 8:00 do 11:00 a od 15:00.
  V sobotu a nedeľu od 15:00.
 • SVÄTÁ SPOVEĎ: Pol hodiny pred svätou omšou, v prípade potreby aj po nej a po dohovore s kňazom.
 • SVÄTÉ PRIJÍMANIE: sa podáva na požiadanie aj pred svätou omšou a po nej.
 • Nedeľné sväté omše a večerné sväté omše cez týždeň o 18.30 budú tiež vysielané na spomenutých kanáloch (youtube: Kaplnka Panny Márie Trnavskej. Odkaz na farskej webovej stránke: trnava.fara.sk)
 • Tí, ktorí chcú požehnanie domu, môžu sa nahlásiť v sákristii s uvedením adresy a telefónneho čísla.
 • Pripomínam slová nášho otca arcibiskupa, aby sme, nakoľko je to možné, v tejto dobe pandémie nezanedbali v sebe vzťah s Bohom, navštevovali kostoly, prijímali Eucharistiu a zachovávali pokoj a bratského ducha vzájomnosti.
 • Nakoľko nie je možná verejná účasť na svätých omšiach, svoje milodary na kostol môžete dávať do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty:
  ZVONČEK: SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  OPRAVA BAZILIKY: SK75 0900 0000 0002 8669 2144
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov.

Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan