Oznamy na 4. adventnú nedeľu, 20.12. – 26.12. 2021


Liturgický kalendár

 • Piatok 24. december: Štedrý deň. Večerná svätá omša z nasledujúcej slávnosti NARODENIA PÁNA.
 • Sobota 25. december: NARODENIE PÁNA. Slávnosť.
 • Nedeľa 26. december: SVÄTEJ RODINY – JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA. Sviatok.


Oznamy

 • Vigilijná svätá omša Narodenia Pána 24.12. o 16:00 bude venovaná rodičom s deťmi. Po svätej omši bude požehnanie detí pri jasličkách. Prosíme deti, aby priniesli svoje vymaľovanky pre Pána Ježiša ako dar.
 • Na slávnosť Narodenia Pána pri speve slov vyznania viery „a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny…“ kľakáme na obidve kolená.
 • Na slávnosť Svätej rodiny pri svätých omšiach si manželia po homílii môžu obnoviť svoje manželské sľuby.
 • SVÄTÉ OMŠE vzhľadom na pandemické opatrenia sú s účasťou veriacich v režime OP a jedna osoba na 25m2. V Bazilike to predstavuje 65 osôb. Sväté omše budú v obvyklom poriadku:
  BAZILIKA:
  – cez týždeň: 6:00, 16:00, 18:30.
  – na Štedrý deň 24.12.: 6:00, 16:00 (pre rodiny s deťmi), 22:00 a 24:00.
  – v sobotu a nedeľu: 7:30, 9:00, 10:30, 16:00. 18:30.
  KOSTOL SV. HELENY:
  – cez týždeň: 7:30
  – v sobotu a v nedeľu: 8:00
  Prosíme o dodržanie všetkých ostatných hygienických opatrení a rešpektovanie pokynov kostolníkov.
 • OTVORENIE BAZILIKY SV. MIKULÁŠA S KAPLNKOU PANNY MÁRIE TRNAVSKEJ na modlitbu adoráciu mimo svätých omší:
  – pondelok až piatok od 8:00 do 11:00 a od 15:00.
  – v sobotu a nedeľu od 15:00.
 • SVÄTÁ SPOVEĎ: Pol hodiny pred svätou omšou, v prípade potreby aj po nej a po dohovore s kňazom.
 • SVÄTÉ PRIJÍMANIE: sa podáva aj pred svätou omšou a po nej.
 • Nedeľné sväté omše a večerné sväté omše cez týždeň o 18.30 budú tiež vysielané na spomenutých kanáloch. (youtube: Kaplnka Panny Márie Trnavskej. Odkaz na farskej webovej stránke: trnava.fara.sk)
 • Pripomínam slová nášho otca arcibiskupa, aby sme, nakoľko je to možné, v tejto dobe pandémie nezanedbali v sebe vzťah s Bohom, navštevovali kostoly, prijímali Eucharistiu a zachovávali pokoj a bratského ducha vzájomnosti.
 • Nakoľko nie je možná verejná účasť na svätých omšiach, svoje milodary na kostol môžete dávať do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty:
  ZVONČEK: SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  OPRAVA BAZILIKY: SK75 0900 0000 0002 8669 2144
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov.

Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan