Oznamy na 2. nedeľu po narodení Pána, 3.1. – 9.1. 2022


Liturgický kalendár

 • Pondelok 3. január: Najsvätejšieho mena Ježiš. Ľubovoľná spomienka.
 • Štvrtok 6. január: ZJAVENIE PÁNA. Slávnosť. Prikázaný sviatok. Prvý štvrtok v mesiaci: Deň modlitieb za duchovné povolania.
 • Piatok 7. január: Prvý piatok v mesiaci.
 • Nedeľa 9. január: KRST PÁNA. Sviatok. Končí sa vianočné obdobie.


Oznamy

 • Niekoľko usmernení o podávaní svätého prijímania:
  – Podľa nového Rímskeho misála v bode 160. sa píše: Veriaci prijímajú pokľačiačky alebo postojačky podľa toho, ako to ustanovila konferencia biskupov. Ale keď prijímajú postojačky, odporúča sa, aby konferencia biskupov stanovila úkon patričnej úcty, ktorý majú vykonať pred prijatím sviatosti. Na Slovensku veriaci kľačia na výzvu Hľa, baránok Boží. Potom idú v zástupe prijať sviatosť. Prijímajú postojačky. Všetci, ktorí chcú prijať pokľačiačky, nech idú poslední a – bez prerušenia sprievodu – môžu kľačiačky prijať Eucharistiu.
  V bode 161: Ak sa prijímanie dáva iba pod spôsobom chleba, kňaz každému ukáže trochu zdvihnutú hostiu so slovami: Telo Kristovo. Prijímajúci odpovie: Amen a prijíma sviatosť do úst, alebo ak je to dovolené, na ruku podľa ľubovôle. Prijímajúci prijme svätú hostiu hneď na mieste a celú ju zje.
  – V čase epidemických opatrení Generálny sekretariát Konferencie biskupov Slovenska na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva usmerňuje, že na sväté prijímanie najskôr majú ísť veriaci, ktorí prijímajú Eucharistiu do rúk. Na záver pristúpia k svätému prijímaniu tí, ktorí do rúk nie sú schopní prijímať, a rozdávateľ im podá sväté prijímanie do úst. Kňazov prosíme o aplikovanie pastoračnej múdrosti a predchádzanie konfliktom. Nemožnosť prijať Eucharistiu do rúk môže byť fyzického, psychologického a duchovného charakteru. Prosíme kňazov, aby túto nemožnosť správne vyhodnotili a daným veriacim umožnili prijať sväté prijímanie do úst. Veriacich zasa prosíme, aby rešpektovali odporúčanie a prednostne prijímali do rúk.
  – Nakoľko dochádza občas aj k nechcenému narušenie týchto pravidiel, v Bazilike sv. Mikuláša bude akolyta alebo mimoriadny rozdávateľ v bočnej lodi vedľa Kaplnky Trnavskej Panny Márie podávať sväté prijímanie len na ruku.
 • Ohľadom udeľovania požehnania deťom (krížik) počas svätého prijímania: ako som prosil rodičov, deti by na požehnanie mali prichádzať k vysväteným služobníkom najlepšie po záverečnom požehnaní, ak nejde o malé deti na rukách. Aj keď mimoriadni rozdávatelia nežehnajú deti, môžu urobiť iné gesto prijatia, keď niektoré k nim príde.
 • SVÄTÉ OMŠE vzhľadom na pandemické opatrenia sú s účasťou veriacich v režime OP a jedna osoba na 15m2. V Bazilike to predstavuje 120 osôb. Sväté omše budú v obvyklom cezročnom poriadku:
  BAZILIKA
  – cez týždeň (okrem štvrtka): 16:00, 18:30
  – v sobotu: 10:00, 18:30
  – vo štvrtok (Zjavenie Pána) a v nedeľu: 7:30, 9:00, 10:30, 16:00. 18:30.
  KOSTOL SV. HELENY
  – cez týždeň (okrem štvrtka) a v sobotu: 7:30
  – vo štvrtok (Zjavenie Pána) a v nedeľu: 8:00
  Prosíme o dodržanie všetkých ostatných hygienických opatrení a rešpektovanie pokynov kostolníkov.
 • OTVORENIE BAZILIKY SV. MIKULÁŠA S KAPLNKOU PANNY MÁRIE TRNAVSKEJ na modlitbu a adoráciu mimo svätých omší:
  Pondelok, utorok, streda a piatok od 8:00 do 11:00 a od 15:00.
  Vo štvrtok (Zjavenie Pána), v sobotu a nedeľu od 15:00.
 • SVÄTÁ SPOVEĎ: Pol hodiny pred svätou omšou, v prípade potreby aj po nej a po dohovore s kňazom.
 • SVÄTÉ PRIJÍMANIE: sa podáva na požiadanie aj pred svätou omšou a po nej.
 • Nedeľné sväté omše a večerné sväté omše cez týždeň o 18.30 budú tiež vysielané na spomenutých kanáloch. (youtube: Kaplnka Panny Márie Trnavskej. Odkaz na farskej webovej stránke: trnava.fara.sk)
 • Tí, ktorí chcú požehnanie domu, môžu sa nahlásiť v sákristii s uvedením adresy a telefónneho čísla.
 • Nakoľko nie je možná verejná účasť na svätých omšiach, svoje milodary na kostol môžete dávať do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty:
  ZVONČEK: SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  OPRAVA BAZILIKY: SK75 0900 0000 0002 8669 2144
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov.

Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan