Oznamy na 3. adventnú nedeľu, 13.12. – 19.12. 2021


Liturgický kalendár

 • Pondelok 13. december: Sv. Lucie, panny a mučenice. Spomienka.
 • Utorok 14. december: Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
 • Nedeľa 19. december: ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA.


Oznamy

 • SVÄTÉ OMŠE vzhľadom na pandemické opatrenia sú s účasťou veriacich v režime OP a jedna osoba na 25m2. V Bazilike to predstavuje 65 osôb. Sväté omše budú v obvyklom poriadku:
  BAZILIKA – cez týždeň: 6:00, 16:00, 18:30. V sobotu: 6:00, 10:00 a 18:30.
  – V nedeľu: 7:30, 9:00, 10:30, 16:00. 18:30.
  KOSTOL SV. HELENY – cez týždeň: 7:30
  – v nedeľu: 8:00
  Prosíme o dodržanie všetkých ostatných hygienických opatrení a rešpektovanie pokynov kostolníkov.

  OTVORENIE BAZILIKY SV. MIKULÁŠA S KAPLNKOU PANNY MÁRIE TRNAVSKEJ na modlitbu adoráciu mimo svätých omší:
  Pondelok až piatok od 8:00 do 11:00 a od 15:00.
  V sobotu od 9:00 do 9:55; od 10:45 do 12:00; od 17:30 do 18:25.
  V nedeľu od 15:00.
 • SVÄTÁ SPOVEĎ: Pol hodiny pred svätou omšou, v prípade potreby aj po nej.
 • SVÄTÉ PRIJÍMANIE: sa podáva pred svätou omšou a po nej.
 • Svätá omša pre prvoprijímajúce a iné deti, bude vo štvrtok o 18:30 aj vysielaná. Svätá omša pre birmovancov bude v piatok o 18:30 aj vysielaná. Sväté omše s určenou katechézou budú vysielané a uložené na youtube kanáli: Kaplnka Panny Márie Trnavskej. Odkaz je aj na farskej webovej stránke: trnava.fara.sk
  Birmovanci majú zriadenú mailovú farskú stránku: birmovanci.trnavamesto@gmail.com , cez ktorú budeme s nimi komunikovať a posielať úlohy z katechéz na vypracovanie.
 • Nedeľné sväté omše a večerné sväté omše cez týždeň o 18.30 budú tiež vysielané na spomenutých kanáloch. (youtube: Kaplnka Panny Márie Trnavskej. Odkaz na farskej webovej stránke: trnava.fara.sk)
 • Pripomínam slová nášho otca arcibiskupa, aby sme, nakoľko je to možné, v tejto dobe pandémie nezanedbali v sebe vzťah s Bohom, navštevovali kostoly, prijímali Eucharistiu a zachovávali pokoj a bratského ducha vzájomnosti.
 • Nakoľko nie je možná verejná účasť na svätých omšiach, svoje milodary na kostol môžete dávať do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty:
  ZVONČEK: SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  OPRAVA BAZILIKY: SK75 0900 0000 0002 8669 2144
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov.


Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan