Oznamy na 33. nedeľu v cezročnom období, 15. 11. – 21. 11. 2021


Liturgický kalendár

 • Streda 17. november: Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky. Spomnienka.
 • Štvrtok 18. november: Sv. Martina z Tours, biskupa. Spomienka.
 • Piatok 19. november: 600. výročie posviacky Baziliky sv. Mikuláša. Slávnosť.
 • Nedeľa 21. november: 34. nedeľa v cezročnom období – KRISTA KRÁĽA. Slávnosť.


Oznamy

 • Stále je možné získať úplné odpustky v prospech zosnulých:
  1. Pôvodne bolo – na cintoríne raz denne od 1.11. do 8.11., kto sa pomodlí za zosnulých. Týchto 8 milostivých dní môže byť podľa dekrétu Apoštolskej penitenciárie v čase pandémie presunutých na ľubovoľné ďalšie dni novembra.
  2. Pôvodne bolo – v kostole alebo kaplnke od poludnia 1.11. až do polnoci 2.11., kto sa pomodlí Modlitbu Pána a Verím v Boha. Podľa spomenutého Dekrétu tento milostivý deň môže byť presunutý na hociktorý deň v novembri podľa slobodného rozhodnutia veriacich.
  V obidvoch prípadoch je potrebné splniť obvyklé tri podmienky: sv. spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Zároveň treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj všednému.
 • PREBIEHA TRNAVSKÁ NOVÉNA PRED SVIATKOM OBETOVANIA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE. Program Trnavskej novény je na nástenke. Môžete si ho zobrať aj zo stolíka.
 • Svätá omša pre deti a svätá omša pre birmovancov v tomto týždni nebude.
 • ÚRADNÉ HODINY BUDÚ UPRAVENÉ:
  V PONDELOK OD 10:00 – 12:00, v STREDU OD 11:00 – 12:00 a  15:00 – 16:00. V PIATOK OD 11:00 – 12:00.
 • Sväté omše v Bazilike sú: 6:30, 8:00, 10:00, 16:00, 18:00. Výnimkou je sobota 20.11., kedy pribudne maďarská sv. omša o 11:30 a gréckokatolícka liturgia o 15:30.
  V nedeľu 21.11. budú zmenené sväté omše: 7:30, 9:30 s procesiou, 16:00 a 18:00.
 • V KOSTOLE SV. HELENY budú sväté omše v stredu a v piatok o 7:30, v nedeľu o 8:00.
 • Okres Trnava bude v 2. stupni ohrozenia. Epidemické opatrenia sú na nástenke. V režime základ je dovolený počet účastníkov v interiéri 110 osôb (1 osoba/15m2) okrem detí. Je potrebné viesť zoznam účastníkov. Vzadu v kostole na stolíku môžete zapísať svoje telefónne číslo alebo iný kontakt.
  Snažme sa “každý deň prejavovať trpezlivosť, šíriť nádej a nezasievať paniku, ale spoluzodpovednosť” (porov. Pápež František, Patris corde). Modlime sa dobre Otče náš: „chlieb náš každodenný daj nám dnes“, aby nik nehladoval bez chleba pre telo, ale ani duchovne bez Chleba z neba pre dušu.
  Ostatní účastníci môžu byť vonku s plnohodnotnou účasťou na sv. omši. Sväté prijímanie sa bude podávať aj von.
 • Sväté omše o 16.00 budú len pre očkované osoby. Ostatné budú v režime základ.
 • Robia sa prípravné práce na oprave diecézneho mariánskeho pútnického miesta – Baziliky sv. Mikuláša, ako aj fasády fary. Prosíme naďalej o vaše milodary, ktoré môžete posielať aj priamo na uvedené farské účty: na opravu Baziliky: SK75 0900 0000 0002 8669 2144. Na prevádzku Baziliky, farských priestorov a iné výdavky (tzv. ZVONČEK): SK41 0900 0000 0000 4553 5527. Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov.
 • Hnutie kresťanských rodín Trnavskej arcidiecézy ponúka Originálne víkendové manželské rekolekcie, ktoré sa budú konať v Melčiciach v kláštore sestier františkánok cez víkend s prvou adventnou nedeľou 26.11.-28.11.2021.  https://vimeo.com/125135480
 • Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU I. sa uskutoční 10.-12. decembra 2021 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú sami. Prihlasovací formulár nájdete na stránke: rodinkovo.sk/podujatia-v-rodinkove

Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan