Oznamy na 32. nedeľu v cezročnom období, 8. 11. – 14. 11. 2021


Liturgický kalendár

 • Utorok 9. november: VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY. Sviatok.
 • Streda 10. november: Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi. Spomnienka.
 • Štvrtok 11. november: Sv. Martina z Tours, biskupa. Spomienka.
 • Piatok 12. november: Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka. Spomienka.
 • Nedeľa 14. november: 33. nedeľa v cezročnom období – 5. svetový deň chudobných.


Oznamy

 • Stále je možné získať úplné odpustky v prospech zosnulých:
  1. Pôvodne bolo – na cintoríne raz denne od 1.11. do 8.11., kto sa pomodlí za zosnulých. Týchto 8 milostivých dní môže byť podľa dekrétu Apoštolskej penitenciárie v čase pandémie presunutých na ľubovoľné ďalšie dni novembra.
  2. Pôvodne bolo – v kostole alebo kaplnke od poludnia 1.11. až do polnoci 2.11., kto sa pomodlí Modlitbu Pána a Verím v Boha. Podľa spomenutého Dekrétu tento milostivý deň môže byť presunutý na hociktorý deň v novembri podľa slobodného rozhodnutia veriacich.
  V obidvoch prípadoch je potrebné splniť obvyklé tri podmienky: sv. spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Zároveň treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj všednému.
 • Upratovanie Baziliky pred novénou bude vo štvrtok od 8.00. Prosíme ochotných farníkov o pomoc.
 • Svätá omša pre prvoprijímajúce a iné deti, spolu s rodičmi, bude v tomto týždni v stredu o 16:00. Prihlášky na 1. sväté prijímanie bolo treba odovzdať do konca októbra.
 • V piatok bude svätá omša pre deti a rodičov už v rámci Trnavskej novény o 17:00. Po nej bude detská sviečková procesia s malou kópiou obrazu Trnavskej Panny Márie po námestí sv. Mikuláša okolo morového stĺpu sv. Jozefa. Prosíme deti, aby namaľovali svoj obraz Panny Márie ako obetný dar. Najlepšie práce budú vyhodnotené a odmenené.
 • V piatok svätá omša o 16.00 a o 18.30 nebude.
 • Program Trnavskej novény je na nástenke. Môžete si ho zobrať aj zo stolíka.
 • Svätá omša pre birmovancov nebude, bude až po novéne.
 • Okres Trnava bude v 2. stupni ohrozenia. Epidemické opatrenia sú na nástenke. V režime základ je dovolený počet účastníkov v interiéri 110 osôb (1 osoba/15m2) okrem detí. Je potrebné viesť zoznam účastníkov. Vzadu v kostole na stolíku môžete zapísať svoje telefónne číslo alebo iný kontakt.
  Snažme sa “každý deň prejavovať trpezlivosť, šíriť nádej a nezasievať paniku, ale spoluzodpovednosť” (porov. Pápež František, Patris corde). Modlime sa dobre Otče náš: „chlieb náš každodenný daj nám dnes“, aby nik nehladoval bez chleba pre telo, ale ani duchovne bez Chleba z neba pre dušu.
  Ostatní účastníci môžu byť vonku s plnohodnotnou účasťou na sv. omši. Sväté prijímanie sa bude podávať aj von.
 • Z dôvodu ohraničenia počtu osôb na svätej omši sme v nedeľu pridali ešte jednu svätú omšu o 16.00 pre očkované osoby!!! Už od tejto nedele.
  Takisto počas Novény sväté omše o 16.00 budú len pre očkovaných. Ostatné budú pre všetkých v režime základ.
 • Robia sa prípravné práce na oprave diecézneho mariánskeho pútnického miesta – Baziliky sv. Mikuláša, ako aj fasády fary. Prosíme naďalej o vaše milodary, ktoré môžete posielať aj priamo na uvedené farské účty: na opravu Baziliky: SK75 0900 0000 0002 8669 2144. Na prevádzku Baziliky, farských priestorov a iné výdavky (tzv. ZVONČEK): SK41 0900 0000 0000 4553 5527. Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov.
 • Hnutie kresťanských rodín Trnavskej arcidiecézy ponúka Originálne víkendové manželské rekolekcie, ktoré sa budú konať v Melčiciach v kláštore sestier františkánok cez víkend s prvou adventnou nedeľou 26.11.-28.11.2021.  https://vimeo.com/125135480

Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan