Oznamy na 2. adventnú nedeľu, 6.12. – 12.12.2021


Liturgický kalendár

 • Pondelok 6. december: SV. MIKULÁŠA, BISKUPA. SLÁVNOSŤ vo farskom kostole.
 • Utorok 7. december: Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
 • Streda 8. december: NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE. Slávnosť. Prikázaný sviatok.
 • Piatok 10. december: Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej. Ľubovoľná spomienka.
 • Nedeľa 12. december: TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA. NEDEĽA GAUDETE.


Oznamy

 • Zimné kántrové dni budú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsahom zimných kántrových dní je príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete. Môže sa zobrať príslušný omšový formulár a vykonať kajúca pobožnosť.
 • Na nedeľu Gaudete možno pri liturgických sláveniach použiť ružovú farbu, ozdobiť oltár kvetmi a hrať na organe a iných hudobných nástrojoch.
 • OTVORENIE BAZILIKY SV. MIKULÁŠA S KAPLNKOU PANNY MÁRIE TRNAVSKEJ na modlitbu adoráciu:
  Pondelok až piatok od 8:00 do 11:00 a od 15:30 do 18:25.
  V sobotu od 9:00 do 9:55; od 10:45 do 12:00; od 17:30 do 18:25.
  V nedeľu od 8:15 do 10:25 a od 15:30 do 18:25.
 • SVÄTÉ OMŠE vzhľadom na pandemické opatrenia sú bez účasti veriacich, len s nevyhnutnou asistenciou:
  Cez týždeň – v Bazilike o 18:30. (V sobotu o 10:00 a 18:30.)
  V kostole sv. Heleny o 7:30.
  V nedeľu – v Bazilike o 7:30, 10:30 a 18:30. V kostole sv. Heleny o 8:00.
  Ostatné sväté omše a úmysly ostatných svätých omší, budú odslúžené kňazmi v súkromí v ten deň.
  Prosíme, aby pred svätou omšou prítomní veriaci opustili kostol, nakoľko nie je dovolená verejná účasť na svätej omši.
 • SVÄTÁ SPOVEĎ: Pol hodiny pred svätou omšou (okrem nedeľnej 7:30), v prípade potreby aj po nej alebo na požiadanie v čase otvorenia Baziliky alebo podľa dohody.
 • SVÄTÉ PRIJÍMANIE: sa podáva 15 minút pred svätou omšou a po nej a na požiadanie, keď je kňaz v Bazilike približne v hodinových intervaloch.
 • Svätá omša pre prvoprijímajúce a iné deti, bude vysielaná vo štvrtok o 18:30.
  Svätá omša pre birmovancov bude vysielaná v piatok o 18:30. Sväté omše s určenou katechézou budú vysielané a uložené na youtube kanáli: Kaplnka Panny Márie Trnavskej. Odkaz je aj na farskej webovej stránke: trnava.fara.sk
  Birmovanci majú zriadenú mailovú farskú stránku: birmovanci.trnavamesto@gmail.com , cez ktorú budeme s nimi komunikovať a posielať úlohy z katechéz na vypracovanie.
 • Nedeľné sväté omše a večerné sväté omše cez týždeň o 18.30 budú tiež vysielané na spomenutých kanáloch. (youtube: Kaplnka Panny Márie Trnavskej. Odkaz na farskej webovej stránke: trnava.fara.sk)
 • Pripomínam slová nášho otca arcibiskupa, aby sme, nakoľko je to možné, v tejto dobe pandémie nezanedbali v sebe vzťah s Bohom, navštevovali kostoly, prijímali Eucharistiu a zachovávali pokoj a bratského ducha vzájomnosti.
 • Preto sa obraciam s prosbou o nahlásenie sa dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní mať službu vo farskom kostole sv. Mikuláša podľa dohodnutého rozpisu, aby mohol byť otvorený aj počas dňa, hlavne s Kaplnkou Trnavskej Panny Márie, na adoráciu a modlitbu v tejto dobe skúšky. Záujemci sa môžu nahlásiť v sakristii.
 • Nakoľko nie je možná verejná účasť na svätých omšiach, svoje milodary na kostol môžete dávať do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty:
  ZVONČEK: SK41 0900 0000 0000 4553 5527.
  OPRAVA BAZILIKY: SK75 0900 0000 0002 8669 2144
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov.

Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan