Oznamy na 27. nedeľu v cezročnom období, 4. 10. – 10. 10. 2021


Liturgický kalendár

 • Pondelok 4. október: Sv. Františka Assiského. Spomienka.
 • Utorok 5. október: Sv. Faustíny Kowalskej, panny a rehoľníčky. Ľubovoľná spomienka.
 • Štvrtok 7.október: Ružencovej Panny Márie. Spomienka. Prvý štvrtok v mesiaci – Deň modlitieb za duchovné povolania.
 • Sobota 9. október: Panny Márie v sobotu.
 • Nedeľa 10. október: 28. nedeľa v cezročnom období.


Oznamy

 • Ďakujeme za zbierku na Pamätník pre nenarodené deti v Trnave, ktorá činila 750,-€.
 • V mesiaci október sme osobitne vyzvaní k modlitbe svätého ruženca. Sviatok Ružencovej Panny Márie je spomienkou a poďakovaním Panne Márii za víťazstvo kresťanských vojsk v námornej bitke pri Lepante (7.10.1571) nad tureckými vojskami a nad ich expanziou do Európy. Podobne ako sviatok Mena Panny Márie je poďakovaním za víťazstvo nad Turkami pri Viedni 12.9.1683 a za zastavenie ich snáh o ovládnutie Európy. Podobné a iné duchovné boje sú aktuálne aj dnes.
 • Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa pomodlia ruženec v kostole, v kaplnke, v rodine alebo nábožnom spoločenstve za obvyklých podmienok.
 • Svätá omša pre prvoprijímajúce a iné deti, spolu s rodičmi, bude v tomto týždni v stredu o 16:00. Prihlášky na 1. sväté prijímanie si môžete vyzdvihnúť v sakristii po svätej omši alebo u katechétov a treba ich odovzdať do konca októbra.
 • Kandidátov na sviatosť birmovania (žiaci 9. ročníka) pozývame na svätú omšu v piatok o 18.30. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii po svätej omši alebo u katechétov a odovzdať ich tiež do konca októbra.
 • Dospelí, ktorí by chceli prijať sviatosť krstu alebo iné sviatosti, môžu sa nahlásiť v sákristii alebo v kancelárii do 15. októbra 2021.
 • Pozývame manželov na Program Amoris – cyklus troch motivačných prednášok pre manželov, zameraných na lepšie pochopenie manželského partnera a posilnenie vzájomnej dôvery. Prvé stretnutie sa uskutoční v nedeľu 10. októbra o 16.00 v hoteli Spectrum v Trnave. O deti sa počas programu postarajú animátori. Viac informácií a prihlášku nájdete na stránke www.amoris.sk.
 • Prosím rodičov, aby, podľa možností, počas svätej omše privádzali svoje deti na požehnanie (krížik) k osobám na to posväteným a určeným, ako sú biskup, kňaz alebo diakon, a nie k mimoriadnym rozdávateľom. V týchto požehnaniach je podstatný rozdiel v udeľovaní milostí, tak ako je podstatný rozdiel medzi sviatostným, služobným kňazstvom a všeobecným, krstným kňazstvom veriacich.
 • Okres Trnava je v stupni ostražitosti. Epidemické opatrenia sú na nástenke. Vzadu v kostole sú krabičky, do ktorých účastníci svätej omše môžu hodiť svoje telefónne číslo alebo kontakt.
  Snažme sa “každý deň prejavovať trpezlivosť, šíriť nádej a nezasievať paniku, ale spoluzodpovednosť” (porov. Pápež František, Patris corde). Modlime sa dobre Otče náš: „chlieb náš každodenný daj nám dnes“, aby nik nehladoval bez chleba pre telo, ale ani duchovne bez Chleba z neba pre dušu.
 • V túto nedeľu nás počas svätých omší bude sprevádzať duo sakrálnej hudby Natalia a Nikolaj z Moskvy, po svätých omšiach nasleduje aj ich malý koncert. Môžete podporiť chorého umelcovho syna.
 • Spomienková svätá omša na Mons. Pavla Hnilicu (15. výr. úmrtia) bude 8.10.2021 o 18.00 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Hlavným celebrantom bude Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup, kazateľom P. Ján Ďurica SJ.
 • Stretnutie členov farskej rady a členov prípravnej skupiny na novénu bude v stredu po sv. omši okolo 19:30 na fare, ktorých srdečne naň pozývam.

Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan