Oznamy na 26. nedeľu v cezročnom období, 27. 9. – 3. 10. 2021


Liturgický kalendár

 • Pondelok 27. september: Sv. Vincenta de Paul, kňaza. Spomienka.
 • Streda 29. september: SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANJELOV. Sviatok
 • Štvrtok 30. september: Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
 • Piatok 1. október: Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi. Spomienka.
 • Sobota 2. október: Svätých anjelov strážcov. Spomienka.
 • Nedeľa 3. október: 27. nedeľa v cezročnom období.


Oznamy

 • Príprava snúbencov na sviatosť manželstva bude v pondelok po sv. omši od 19:30 do 21:00.
 • V túto nedeľu 26.9.2021 bude dekanátna zbierka na Pamätník pre nenarodené deti v Trnave.
 • Prvopiatkový týždeň: spovedá sa ako obvykle.
 • Prvá sobota v mesiaci bude fatimská s vyloženou sviatosťou a ružencom o 9:00.
 • Svätá omša pre prvoprijímajúce a iné deti, spolu s rodičmi, bude v tomto týždni vo štvrtok o 16:00. Prihlášky na 1. sväté prijímanie si môžete vyzdvihnúť v sakristii po svätej omši alebo u katechétov.
 • Kandidátov na sviatosť birmovania (žiaci 9. ročníka) pozývame na svätú omšu v piatok o 18.30. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii po svätej omši alebo u katechétov.
 • Dospelí, ktorí by chceli prijať sviatosť krstu alebo iné sviatosti, môžu sa nahlásiť v sákristii alebo v kancelárii do 15. októbra 2021.
 • Ďakujem ženám, ktoré sa nahlásili na upratovanie kostola a spoločných priestorov fary.
 • Pozývame manželov na Program Amoris – cyklus troch motivačných prednášok pre manželov, zameraných na lepšie pochopenie manželského partnera a posilnenie vzájomnej dôvery. Prvé stretnutie sa uskutoční v nedeľu 10. októbra o 16.00 v hoteli Spectrum v Trnave. O deti sa počas programu postarajú animátori. Viac informácií a prihlášku nájdete na stránke www.amoris.sk.
 • Od pondelka je okres Trnava v stupni ostražitosti. Epidemické opatrenia sú na nástenke. Vzadu v kostole sú krabičky, do ktorých účastníci svätej omše môžu hodiť svoje telefónne číslo alebo kontakt. Snažme sa “každý deň prejavovať trpezlivosť, šíriť nádej a nezasievať paniku, ale spoluzodpovednosť” (porov. Pápež František, Patris corde). Modlime sa dobre Otče náš: „chlieb náš každodenný daj nám dnes“, aby nik nehladoval bez chleba pre telo, ale ani duchovne bez Chleba z neba pre dušu.
 • Na budúcu nedeľu nás počas svätých omší bude sprevádzať duo sakrálnej hudby Natalia a Nikolaj z Moskvy, po svätých omšiach nasleduje aj ich malý koncert. Môžete podporiť chorého umelcovho syna.

Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan