Oznamy na 25. nedeľu v cezročnom období, 20. 9. – 26. 9. 2021


Liturgický kalendár

 • Pondelok 20. september: Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov. Spomienka.
 • Utorok 21. september: SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU. Sviatok.
 • Štvrtok 23.september: Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza. Spomienka.
 • Sobota 25.september: Panny Márie v sobotu.
 • Nedeľa 26.september: 26. nedeľa v cezročnom období.


Oznamy

 • Príprava snúbencov na sviatosť manželstva bude v pondelok po sv. omši od 19:30 do 21:00.
 • Zbierka na katolícke školy činila 1013,-€. Za všetky milodary Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 • Dnes, v nedeľu 19. septembra 2021, sa uskutoční v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave o 18:00 h. benefičný koncert. Výťažok z koncertu sa použije na realizáciu pamätníka nenarodeným deťom v Trnave. Vystúpia Sima Magušinová, Voci Allegre a žiaci zo SZUŠ Gaudia.
 • Na budúcu nedeľu 26.9.2021 bude dekanátna zbierka na Pamätník pre nenarodené deti v Trnave.
 • Svätá omša pre prvoprijímajúce a iné deti, spolu s rodičmi, bude v tomto týždni v stredu o 16:00. Prihlášky na 1. sväté prijímanie si môžete vyzdvihnúť v sakristii po svätej omši alebo u katechétov.
 • Kandidátov na sviatosť birmovania (žiaci 9. ročníka) pozývame na svätú omšu v piatok o 18.30. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii po svätej omši alebo u katechétov.
 • Dospelí, ktorí by chceli prijať sviatosť krstu alebo iné sviatosti, môžu sa nahlásiť v sákristii alebo v kancelárii do 15. októbra 2021.
 • Prosím ženy, ktoré by boli ochotné pomáhať s upratovaním kostola alebo občas aj fary, aby sa nám nahlásili. Povzbudzujem osobitne členov rôznych modlitbových spoločenstiev, ktorí by si vedeli na takúto aktivitu a bohumilé skutky nájsť čas.
 • Od pondelka je okres Trnava v stupni ostražitosti. Snažme sa “každý deň prejavovať trpezlivosť, šíriť nádej a nezasievať paniku, ale spoluzodpovednosť” (porov. Pápež František, Patris corde). Modlime sa dobre Otče náš: „chlieb náš každodenný daj nám dnes“, aby nik nehladoval bez chleba pre telo, ale ani duchovne bez Chleba z neba pre dušu.
 • Prosím akolytov a mimoriadnych rozdávateľov svätého prijímania, aby sme sa stretli v stredu po svätej omši o 19:30.
 • Svoje milodary môžete posielať na uvedené farské účty: Výlučne na opravu Baziliky: SK75 0900 0000 0002 8669 2144. Na prevádzku Baziliky, farských priestorov a iné výdavky (tzv. ZVONČEK): SK41 0900 0000 0000 4553 5527.
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov.
 • Vyšiel farský časopis „Mikulášske zvony“, ktorý si môžete zobrať za dobrovoľný príspevok.

Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan