Oznamy na 21. nedeľu v cezročnom období, 23. 8. – 29. 8. 2021


Liturgický kalendár

 • Utorok 24. august: SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA. Sviatok.
 • Piatok 27. august: Sv. Moniky. Spomienka.
 • Sobota 28. august: Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
 • Nedeľa 29. august: 22. nedeľa v cezročnom období.


Oznamy

 • Sväté omše v nedeľu v Bazilike sv. Mikuláša sú ako obvykle: o 7:30, 9:00, 10:30 a 18:30. V kostole sv.Heleny o 8:00.
  Cez týždeň: v Bazilike sv. Mikuláša o 18:30; v kostole sv. Heleny o 7:30.
 • Na budúcu nedeľu 29. 8. v Bazilike pri sv. omši o 10:30 zložia večné sľuby dve sestry saleziánky – sr. Jana Obalová, pochádzajúca z neďalekej Kopánky a sr. Františka Martinková, pochádzajúca z Košíc. Vyprosujme im v modlitbách dar vytrvalého a plodného povolania pre dobro duší. Svätú omšu bude celebrovať azerbajdžanský biskup Mons. Vladimír Fekete. Zároveň prosíme farníkov, aby využili iné termíny svätých omší, aby saleziánska rodina mala dostatok miesta. Pán Boh zaplať.
 • Úmysly na sväté omše sa v tomto týždni nebudú zapisovať, nakoľko sú vyčerpané termíny už na mesiac október.
 • Príprava snúbencov, ktorá prebieha v 3 cykloch bude v septembri:
  1. cyklus tém: 6. a 8. septembra
  2. cyklus tém: 20. a 22. septembra
  3. cyklus tém: 27. a 29. september
  Príprava prebieha na fare po večernej sv. omši od 19:30 do 21:00.
  Snúbenci sa nahlasujú v úradných hodinách alebo mailom na farskej stránke. Účasť snúbencov na príprave je nutná. Certifikáty o absolvovaní prípravy dostávajú pri poslednom stretnutí alebo pri svätej omši.
  Ďalší cyklus prípravy snúbencov bude až na ďalší rok.
 • V túto nedeľu v kostole sv. Heleny sú hody – slávnostná sv. omša z titulu chrámu bude o 8:00.
 • V nedeľu 22. augusta o 20.00 v Bazilike sv. Mikuláša bude organový koncert 26. ročníka medzinárodného festivalu Trnavské organové dni, na ktorý vás srdečne pozývame. Ďalší organový koncert bude v nedeľu 29. augusta 2021 o 20.00.
 • Plánujeme a pripravujeme práce na oprave diecézneho mariánskeho pútnického miesta – Baziliky sv. Mikuláša, ako aj fasády fary a farských budov. Svoje milodary môžete posielať aj priamo na uvedené farské účty:
  Výlučne na opravu Baziliky: SK75 0900 0000 0002 8669 2144
  Prevádzka Baziliky, farských priestorov, stavebné a iné výdavky (tzv. ZVONČEK):
  SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov.