Oznamy na 20. nedeľu v cezročnom období, 16. 8. – 22. 8. 2021


Liturgický kalendár

 • Piatok 20. august: Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
 • Sobota 21. august: Sv. Pia X., pápeža. Spomienka.
 • Nedeľa 22. august: 21. nedeľa v cezročnom období.


Oznamy

 • Sväté omše v nedeľu v Bazilike sv. Mikuláša sú o: 7:30, 9:00, 10:30 a 18:30. V kostole sv.Heleny o 8:00.
  Cez týždeň: v Bazilike sv. Mikuláša o 18:30; v kostole sv. Heleny o 7:30.
 • V nedeľu 15. augusta o 20.00 v bazilike sv. Mikuláša bude organový koncert 26. ročníka medzinárodného festivalu Trnavské organové dni, na ktorý vás srdečne pozývame. Ďalší organový koncert bude v nedeľu 29. augusta 2021 o 20.00.
 • Príprava snúbencov, ktorá prebieha v 3 cykloch bude v septembri:
  1. cyklus tém: 6. a 8. septembra
  2. cyklus tém: 20. a 22. septembra
  3. cyklus tém: 27. a 29. september
  Príprava prebieha na fare po večernej sv. omši od 19:30 do 21:00.
  Snúbenci sa nahlasujú v úradných hodinách alebo mailom na farskej stránke. Účasť snúbencov na príprave je nutná. Certifikáty o absolvovaní prípravy dostávajú pri poslednom stretnutí alebo pri svätej omši.
  Ďalší cyklus prípravy snúbencov bude až na ďalší rok.
 • Plánujeme a pripravujeme práce na oprave diecézneho mariánskeho pútnického miesta – Baziliky sv. Mikuláša, ako aj fasády fary a farských budov. Svoje milodary môžete posielať aj priamo na uvedené farské účty:
  Výlučne na opravu Baziliky: SK75 0900 0000 0002 8669 2144
  Prevádzka Baziliky, farských priestorov, stavebné a iné výdavky (tzv. ZVONČEK):
  SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov.
 • Úradné hodiny v čase prázdnin sú:
  v pondelok od 10:00 do 12:00 a od 16:30 do 18:00; vo štvrtok od 10:00 do 12:00 a od 16:30 do 18:00.
  V iné dni môžete nahlásiť pohreb po svätých omšiach.