Oznamy na 22. nedeľu v cezročnom období, 30. 8. – 5. 9. 2021


Liturgický kalendár

 • Pondelok 30. august: VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLNEHO CHRÁMU. Sviatok.
 • Piatok 3. september: Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
 • Sobota 4. september: Panny Márie v sobotu. Fatimská sobota.
 • Nedeľa 5. september: 23. nedeľa v cezročnom období.


Oznamy

 • Sväté omše v nedeľu v Bazilike sv. Mikuláša sú: o 7:30, 9:00, 10:30 a 18:30. V kostole sv.Heleny o 8:00.
  Cez týždeň: v Bazilike sv. Mikuláša o 16:00 (od stredy 1. 9.) a 18:30; v kostole sv. Heleny o 7:30.
 • Od 1. septembra sväté omše v Bazilike budú cez týždeň aj o 16:00.
 • Prvý piatok v mesiaci: Spovedanie pred svätými omšami ako obvykle. Chorých ako obvykle.
 • Fatimská sobota: o 9:00 – Ruženec a adorácia, o 10:00 – svätá omša.
 • Príprava snúbencov, ktorá prebieha v 3 cykloch bude v septembri:
  1. cyklus tém: 6. a 8. septembra
  2. cyklus tém: 20. a 22. septembra
  3. cyklus tém: 27. a 29. september
  Príprava prebieha na fare po večernej sv. omši od 19:30 do 21:00.
  Snúbenci sa nahlasujú v úradných hodinách alebo mailom na farskej stránke. Účasť snúbencov na príprave je nutná. Certifikáty o absolvovaní prípravy dostávajú pri poslednom stretnutí alebo pri svätej omši.
  Ďalší cyklus prípravy snúbencov bude až na ďalší rok.
 • V pondelok na výročie posvätenia katedrálneho chrámu budú v ňom o 9:30 celodiecézne kňazské rekolekcie so slávnostnou svätou omšou celebrovanou Mons. Jánom Oroschom, trnavským arcibiskupom, na ktoré vás pozývame.
 • Z príležitosti 100. výročia založenia Máriinej Légie bude v sobotu 4.9.2021 o 10:00 v katedrále sv. Jána Krstiteľa slávnostná sv. omša, ktorej bude predsedať Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup.
 • Úradné hodiny v tomto týždni sú:
  v pondelok od 10:00 do 12:00 a od 16:30 do 18:00; vo štvrtok od 10:00 do 12:00 a od 16:30 do 18:00.
  V iné dni môžete nahlásiť pohreb po svätých omšiach.
 • V nedeľu 29. augusta o 20:00 v bazilike sv. Mikuláša bude záverečný organový koncert 26. ročníka medzinárodného festivalu Trnavské organové dni.
 • Svoje milodary na opravu Baziliky a prevádzku farnosti môžete posielať na uvedené farské účty:
  Výlučne na opravu Baziliky: SK75 0900 0000 0002 8669 2144. Na prevádzku Baziliky, farských priestorov a iné výdavky (tzv. ZVONČEK): SK41 0900 0000 0000 4553 5527.
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov.