Oznamy na 19. nedeľu v cezročnom období, 9. 8. – 15. 8. 2021


Liturgický kalendár

 • Pondelok 9. august: SV. BENEDIKTY OD KRÍŽA, PANNY A MUČENICE, PATRÓNKY EURÓPY. Sviatok.
 • Utorok 10. august: SV. VAVRINCA, DIAKONA A MUČENÍKA. Sviatok.
 • Streda 11. august: Sv. Kláry, panny. Spomienka.
 • Sobota 14. august: Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka. Spomienka.
 • Nedeľa 15.august: NANEBOVZATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE. Slávnosť. Prikázaný sviatok.


Oznamy

 • Sväté omše v nedeľu v Bazilike sv. Mikuláša sú o: o 7:30, 9:00, 10:30 a 18:30. V kostole sv.Heleny o 8:00.
  Cez týždeň: v Bazilike sv. Mikuláša o 18:30; v kostole sv. Heleny o 7:30.
 • V sobotu 14.8. o 14.00 na fare sa uskutoční pingpongový turnaj, na ktorý vás všetkých pozývame, osobitne miništrantov, deti a mládež.
 • Dnes, v nedeľu, 8. augusta o 20:00 v bazilike sv. Mikuláša bude organový koncert 26. ročníka medzinárodného festivalu Trnavské organové dni, na ktorý vás srdečne pozývame. Ďalší organový koncert bude v nedeľu 15. augusta 2021 o 20:00.
 • 10.8. a 11.8. (utorok, streda) je výročie slzenia milostivého obrazu Panny Márie (1663, 1708). Sväté omše budú v kaplnke Panny Márie Trnavskej – patrónky mesta Trnava.
 • Plánujeme a pripravujeme práce na oprave diecézneho mariánskeho pútnického miesta – Baziliky sv. Mikuláša, ako aj fasády fary a farských budov. Svoje milodary môžete posielať aj priamo na uvedené farské účty:
  Výlučne na opravu Baziliky: SK75 0900 0000 0002 8669 2144
  Prevádzka Baziliky, farských priestorov, stavebné a iné výdavky (tzv. ZVONČEK):
  SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov.
 • RKC Farnosť Trstín Vás pozýva na púť do Trstína – Hájička v dňoch 13.-15. augusta. Slávnostná sv. omša bude v nedeľu 15.8. o 11:00 hod. Hlavným celebrantom bude ThLic. Ondrej Chrvala, farský administrátor v Abraháme. Podrobný program púte nájdete na plagáte na nástenke.
 • V sobotu 14.8. sa uskutoční pešia púť z Trnavy do Trstína – Hájička. Odchod z Trnavy je o 7.30 od Baziliky sv. Mikuláša. V programe je večera v Dome Pútnika a účasť na adorácii v Hájičku. Je možnosť prespať a ostať do nedele. Viac informácii na nástenke.