Oznamy na 1. adventnú nedeľu, 29. 11. -5. 12. 2021


Liturgický kalendár

 • Utorok 30. november: Sv. ONDREJA, APOŠTOLA. Sviatok.
 • Štvrtok 2. december: Prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania.
 • Piatok 3. december: Sv. Františka Xaverského, kňaza. Spomienka. Prvý piatok v mesiaci.
 • Sobota 4. december: Prvá sobota v mesiaci – fatimská.
 • Nedeľa 5. december: DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA.


Oznamy

 • Dnes sa požehnáva adventný veniec. Môžete priniesť na požehnanie aj svoje vence, ktoré požehnáme po svätej omši.
 • Zbierka na katolícku charitu sa odkladá.
 • OTVORENIE BAZILIKY SV. MIKULÁŠA S KAPLNKOU PANNY MÁRIE TRNAVSKEJ na modlitbu adoráciu:
  Pondelok až piatok od 8:00 do 11:00 a od 15:30 do 18:25.
  V sobotu od 9:00 do 9:55; od 10:45 do 12:00; od 17:30 do 18:25.
  V nedeľu od 8:15 do 10:25 a od 17:30 do 18:25.
 • SVÄTÉ OMŠE vzhľadom na pandemické opatrenia sú bez účasti veriacich, len s nevyhnutnou asistenciou:
  Cez týždeň – v Bazilike o 18:30. (V sobotu o 10:00 a 18:30.) V kostole sv. Heleny o 7:30.
  V nedeľu – v Bazilike o 7:30, 10:30 a 18:30. V kostole sv. Heleny o 8:00.
  Ostatné sväté omše a úmysly ostatných svätých omší, budú odslúžené kňazmi v súkromí v ten deň.
  Prosíme, aby pred svätou omšou prítomní veriaci opustili kostol, nakoľko nie je dovolená verejná účasť na svätej omši.
 • SVÄTÁ SPOVEĎ: Pol hodiny pred svätou omšou (okrem nedeľnej 7:30), v prípade potreby aj po nej alebo na požiadanie v čase otvorenia Baziliky alebo podľa dohody.
 • SVÄTÉ PRIJÍMANIE: sa podáva 15 minút pred svätou omšou a po nej a na požiadanie, keď je kňaz v Bazilike približne v hodinových intervaloch.
 • Svätá omša pre prvoprijímajúce a iné deti, bude vysielaná vo štvrtok o 18:30. Svätá omša pre birmovancov bude vysielaná v piatok o 18:30. Sväté omše s určenou katechézou budú vysielané a uložené na youtube kanáli: Kaplnka Panny Márie Trnavskej. Odkaz je aj na farskej webovej stránke: trnava.fara.sk
  Birmovanci majú zriadenú mailovú farskú stránku: birmovanci.trnavamesto@gmail.com , cez ktorú budeme s nimi komunikovať a posielať úlohy z katechéz na vypracovanie.
 • Nedeľné sväté omše a večerné sväté omše cez týždeň o 18.30 budú tiež vysielané na spomenutých kanáloch. (youtube: Kaplnka Panny Márie Trnavskej. Odkaz na farskej webovej stránke: trnava.fara.sk)
 • Pripomínam slová nášho otca arcibiskupa, aby sme, nakoľko je to možné, v tejto dobe pandémie nezanedbali v sebe vzťah s Bohom, navštevovali kostoly, prijímali Eucharistiu a zachovávali pokoj a bratského ducha vzájomnosti.
 • Preto sa obraciam s prosbou o nahlásenie sa dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní mať službu vo farskom kostole sv. Mikuláša podľa dohodnutého rozpisu, aby mohol byť otvorený aj počas dňa, hlavne s Kaplnkou Trnavskej Panny Márie, na adoráciu a modlitbu v tejto dobe skúšky. Záujemci sa môžu nahlásiť v sakristii.
 • Nakoľko nie je možná verejná účasť na svätých omšiach, svoje milodary na kostol môžete dávať do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty:
  ZVONČEK: SK41 0900 0000 0000 4553 5527.
  OPRAVA BAZILIKY: SK75 0900 0000 0002 8669 2144
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov.

Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan