Oznamy, SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA, 21.5. – 28.5. 2023


Liturgický kalendár

 • Pondelok 22. máj: Svätej Rity z Cascie, rehoľníčky, ľubovoľná spomienka.
 • Piatok 26. máj: Svätého Filipa Neriho, kňaza, spomienka
 • Nedeľa 28. máj: Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť.


Oznamy

 • V pondelok 15.5. sa celodenná adorácia v Kaplnke Panny Márie Trnavskej začína o 10:00.
 • Novéna k Duchu Svätému pokračuje pred večernými sv. omšami. Prosíme veriacich aby do svojich modlitieb zahrnuli aj kandidátov na prijatie Sviatosti birmovania.
 • Svätá omša pre birmovancov bude v piatok o 18:30 a pred sv. omšou bude stretnutie v skupinách na fare, alebo možnosť svätej spovede.
 • Svätá spoveď pre birmovancov začína v piatok o 14:30.
 • Generálka Sviatosti birmovania sa bude konať v piatok po svätej omši, účasť je povinná pre všetkých birmovancov.
 • Sviatosť birmovania bude vysluhovať otec arcibiskup v našej farnosti v nedeľu 28.05 na sv. omši o 10:30. Prosíme všetkých aby rešpektovali vyhradené miesta pre birmovancov a birmovných rodičov a ich rodiny.
 • V stredu, piatok a sobotu sú kántrové dni. Môžeme prosiť za jednotu kresťanov a za duchovné povolania.
 • V spolupráci s Mestom a organizáciou Trnava Tourism od 1.5. bude Bazilika otvorená v čase od 10:00 do 12:30 a od 14:00 do 16:00. Pre turistických návštevníkov je odporúčaný milodar na opravu Baziliky 5,-€.
 • Pri Kaplnke Panny Márie Trnavskej bol osadený svietnik na zapaľovanie modlitbových sviečok. Milodarom 1,-€ za sviečku vhodeným do pokladničky svietnika podporujete opravu Baziliky.
 • Svoje milodary na kostol môžete dávať do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty:
  ZVONČEK: SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  OPRAVA BAZILIKY: SK75 0900 0000 0002 8669 2144
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov.


Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan