Oznamy na 12. nedeľu v cezročnom období, 20.6. – 26.6. 2022


Liturgický kalendár

 • Štvrtok 23. jún: NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO. Slávnosť.
 • Piatok 24. jún: NARODENIE SVÄTÉHO JÁNA KRSTITEĽA. Slávnosť. Hlavný patrón arcidiecézy a titul katedrálneho chrámu. 100. výročie založenia Trnavskej apoštolskej administratúry.
 • Sobota 25. jún: Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie. Spomienka.
 • Nedeľa 26.jún: TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ


Oznamy

 • Prípravné katechézy na X. svetové stretnutie rodín so Svätým Otcom (od 22. do 26. júna) na tému „Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti“ budú prebiehať cez týždeň vo svätých omšiach v rámci homílii, okrem slávností. V nedeľu farská svätá omša o 10:30 bude venovaná rodinám, pri ktorej sa budeme môcť duchovne spojiť s rodinami na celom svete, na ktorú pozývame rodiny s deťmi.
 • Slávnostná svätá omša s o. arcibiskupom k 100. výročiu založenia Trnavskej apoštolskej administratúry bude v piatok 24.6. o 9:30 v Katedrále.
 • Na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky pri verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu.
  Je to aj svetový deň modlitieb za posväcovanie kňazov.
 • Na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky pri nábožnej účasti na procesii, ktorá sa môže konať vnútri posvätnej budovy, ako aj vonku.
 • Od nedele 19.6. sväté omše v Stredisku sociálnej starostlivosti „na Družbe“ budú bývať o 9:15.
 • V stredu po večernej svätej omši o 19:30 na fare prebiehajú katechézy zo spirituálnej teológie spolu s diskusiou. Témy stretnutí sú o: modlitbe, askéze, mystike, milosti, cnostiach a iné.
 • Svoje milodary na kostol môžete dávať do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty:
  ZVONČEK: SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  OPRAVA BAZILIKY: SK75 0900 0000 0002 8669 2144
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov.


Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan