Oznamy, 14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, 8.7. – 14.7. 2024


Liturgický kalendár

 • Štvrtok 11. júl: SV. BENEDIKTA, OPÁTA, PATRÓNA EURÓPY. Sviatok.
 • Nedeľa 14. júl: 15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.


Oznamy

 • Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca činila 1100,-€. Pán nech požehnáva všetkých darcov.
 • Úradné hodiny počas prázdnin sú v pondelok od 10:00 do 12:00 a vo štvrtok od 16:30 do 18:00. V prípade pohrebov sa môžete obrátiť na kňazov aj po svätej omši.
 • Sväté omše počas prázdnin v Bazilike.
  Cez týždeň: o 18:30 a v nedeľu: 7:30, 10:30, 18:30. (Nedeľná sv. omša o 9:00 a cez týždeň o 16:00 nebudú).
 • V Domove sociálnych služieb na Družbe v nedeľu o 9:15.
 • V kostole sv. Anny u sestier uršulínok budú v ich jubilejnom roku sväté omše:
  v pondelok, v stredu, štvrtok, piatok o 12:00 a v nedeľu o 7:00.
 • Prosím ochotných farníkov o pomoc pri práci na prístrešku na fare, kde je potrebné natrieť obkladové dosky. Ochotní brigádnici sa môžu nahlásiť v sákristii.
 • V rámci prípravy na Národný pochod za život súbežne s duchovnou akciou v Ľutine sa v Bazilike z piatku na sobotu po večernej svätej omši uskutoční nočná adorácia s názvom Noc zástupného pokánia za hriechy potratov na Slovensku. Adoráciu má na starosti p. Švecová Mária.
 • Krajské riaditeľstvo Policajného zboru SR v Trnave nás požiadalo o spoluprácu pri ochrane seniorov pred podvodmi na nich páchanými. Ide o podvodníkov cez média a sociálne siete, ktorí zneužívajú dôveru starších ľudí. Na nástenke je plagát: Dôveruj, ale preveruj, s telefónnymi číslami na políciu a tiesňovú linku v prípade podozrení.
 • Svoje milodary na opravu Baziliky môžete dávať aj do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty:
  SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  SK75 0900 0000 0002 8669 2144
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov.


Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan