Oznamy, 10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, 10.6. – 16.6. 2024

Liturgický kalendár

 • Utorok 11. jún: Sv. Barnabáša, apoštola. Spomienka.
 • Štvrtok 13. jún: Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa cirkvi. Spomienka.
 • Nedeľa 16. jún: 11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.


Oznamy

 • Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu bývajú 5 min. pred večernými svätými omšami.
 • Svätá omša pre deti spolu s rodičmi bude v stredu o 18:00.
 • Rekolekcia kňazov trnavského dekanátu bude vo štvrtok v Modranke so začiatkom sv. omše o 9:30.
 • Pozývame všetky farské spoločenstvá na stretnutie vo štvrtok po sv. omši ohľadom prípravy programu farského dňa v sobotu 29.6.
 • V uršulínskom kostole sv. Anny v Jubilejnom roku pri príležitosti 300. výročia príchodu sestier uršulínok do Trnavy Ap. Penitenciária udelila plnomocné odpustky všetkým veriacim, ktorí počas neho od 18.mája 2024 do 8. júna 2025 navštívia uvedený kostol. A to za obvyklých podmienok (sviatosť zmierenia, prijatie Eucharistie, modlitba na úmysel Svätého otca, vylúčenie akejkoľvek pripútanosti ku hriechu), keď zbožne navštívia Kostol sv. Anny a zúčastnia sa na sv. omši alebo zotrvajú v modlitbe s túžbou obnoviť v láske a horlivosti svoj kresťanský život. Chorí môžu získať úplné odpustky, ak obetujú utrpenie Pánovi alebo vykonajú zbožné úkony a v duchu sa pripoja k sestrám uršulínkam v modlitbe.
 • Slovenská katolícka charita pozýva sláviť Národný týždeň charity, ktorý sa uskutoční v rôznych slovenských mestách od 10. do 16. júna 2024. Program je na nástenke a na www.charita.sk . Pri príležitosti Národného týždňa charity 2024 si Vás dovoľujeme pozvať na Deň s Trnavskou arcidiecéznou charitou, ktorý sa uskutoční 14.6. 2024 v budove charity na Hlavnej 43 v Trnave s nasledujúcim programom:
  9.30 hod. – Svätá omša v Kostole sv. Heleny v Trnave, ktorú celebruje Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup.
  Po sv. omši nasleduje priateľské posedenie s občerstvením a hudobným vystúpením detí zo základnej umeleckej školy. O 13.00 hod. – prednáška a prezentácia na tému Charita vo svete. O 14:00hod. – stretnutie a diskusia s bratom Filipom OFM – téma: Charita v živote súčasníkov.
 • V túto nedeľu sa koná zbierka na opravu Baziliky. Pán nech požehnáva všetkých darcov.
 • Svoje milodary na opravu Baziliky môžete dávať aj do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty:
  SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  SK75 0900 0000 0002 8669 2144
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov.


Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan