Oznamy na 7. veľkonočnú nedeľu, 16. 5. – 23. 5. 2021


Liturgický kalendár

 • Utorok 18. máj: sv. Ján I., pápež a mučeník
 • Štvrtok 20. máj: sv. Bernardín Sienský, kňaz
 • Sobota 22. máj: sv. Rita z Cascie, rehoľníčka
 • Nedeľa 23. máj: slávnosť Zoslania Ducha Svätého


Oznamy

 • V tomto týždni vždy na začiatku večernej sv. omše sa modlíme novénu pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého.
 • Na budúcu nedeľu 23. mája bude v našej farnosti vysluhovanie sviatosti birmovania. Vzhľadom na súčasné hygienické opatrenia a obmedzenie povoleného počtu účastníkov sv. omší budú dva turnusy birmovky v rovnakom čase o 15.00 hod., a to aj v Bazilike sv. Mikuláša, aj v Katedrále sv. Jána Krstiteľa.
  V piatok 21. 5. od 15.00 hod. bude v Bazilike sv. spoveď pre birmovancov a ich príbuzných.
  Modlime sa za birmovancov aj ich rodiny, aby prijatie sviatostí oživilo vieru a praktický náboženský život v ich rodinách.
 • V túto nedeľu 16.5. bude zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať za Vaše dary.
 • Milí bratia a sestry, chcem vám vysloviť úprimnú vďaku za to, že aj napriek ťažkej pandemickej a ekonomickej situácii mnohí z vás ste v uplynulých mesiacoch pri návšteve našej Baziliky dávali milodary do pokladničiek, alebo ste ich osobne odovzdali našim kňazom. Takto ste pomáhali udržiavať chod chrámu a celej našej farnosti, pretože platenie nemalých účtov ani v tomto období nemalo „lockdown“. Nech Vám to Pán bohato odmení požehnaním vašich rodín!