Oznamy na 4. veľkonočnú nedeľu – Nedeľu Dobrého Pastiera, 25.4. – 2.5. 2021


Liturgický kalendár

 • Streda 28. apríl: sv. Peter Chanel, kňaz a mučeník,
  sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu, kňaz
 • Štvrtok 29. apríl: sv. Katarína Sienská, panna a učiteľka Cirkvi, patrónka Európy
 • Piatok 30. apríl: sv. Pius V., pápež
 • Sobota 1. máj: sv. Jozef, robotník
 • Nedeľa 2. máj: 5. veľkonočná nedeľa


Oznamy

 • Dnes na 4. veľkonočnú nedeľu tradične slávime Nedeľu Dobrého Pastiera, kedy sa modlíme za duchovné povolania. Pamätajme na tento úmysel vo svojich modlitbách. Dnes sa koná aj obvyklá zbierka na seminár. Pán Boh zaplať za Vaše modlitby a dary.
 • Začína sa mariánsky mesiac máj. Každý deň pred začiatkom večernej sv. omše o 18.30 sa budeme modliť loretánske litánie, po ktorých hneď nasleduje sv. omša.
 • Budúcu sobotu 1.mája bude po dlhej dobe opäť verejná pobožnosť Fatimskej soboty v Bazilike. O 9.00 hod. vyložíme Sviatosť oltárnu, pred ktorou sa budeme modliť. O 10.00 nasleduje tradičná mariánska sv. omša.
 • V našej farnosti sa pripravujeme na prvé sv. prijímanie detí (bude niekoľko turnusov v máji a júni) a na birmovku našich mladých (ktorá bude v nedeľu 23. mája). Modlime sa za tieto deti a mládež aj ich rodiny, aby prijatie týchto sviatostí oživilo vieru a praktický náboženský život v ich rodinách.
 • Pripomíname, že v súčasnosti fungujú paralelne dve farské webstránky:
  faratrnava.sk
  trnava.fara.sk
  Postupne sa však všetky informácie presunú na stránku trnava.fara.sk  a pôvodná stránka bude vypnutá. Budeme Vás o tom včas informovať.