Oznamy na 10. nedeľu v cezročnom období, 6. 6. – 13. 6. 2021


Liturgický kalendár

 • Streda 9. jún: sv. Efrém, diakon a učiteľ Cirkvi
 • Piatok 11. jún: Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
 • Sobota 12. jún: Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny Márie
 • Nedeľa 13. jún: 11. nedeľa v cezročnom období


Oznamy

 • Túto nedeľu 6. júna o 20.00 sa v Bazilike uskutoční koncert v rámci 53. ročníka Trnavskej hudobnej jari. Predstavia sa talianski umelci Tommaso Mazzoletti (organ) a Ernea Luzzani (flauta).
 • V piatok 11. júna je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho:
  – Sv. omše v našej farnosti budú ako vo všedné dni.
  – Pri každej sv. omši sa bude konať odprosujúca pobožnosť k Ježišovmu Srdcu.
  – Veriaci, ktorí sa zúčastnia na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, môžu získať úplné odpustky (za splnenia troch obvyklých podmienok).
  – V tento deň je aj Svetový deň modlitieb za posväcovanie kňazov. Pamätajme na tento úmysel vo svojich modlitbách.