Oznamy na 11. nedeľu v cezročnom období, 13. 6. – 20. 6. 2021


Liturgický kalendár

  • Nedeľa 20. jún: 12. nedeľa v cezročnom období


Oznamy

  • V piatok 18.6. bude v Bazilike sv. Mikuláša po večernej sv. omši o 19.30 ďalšia katechéza pána kaplána na tému „Anjeli.“ Viacej informácií nájdete na výveske.