Informácia k farským oznamom na 30. 5. a 6. 6. 2021

Únia miest Slovenska sa obrátila na Konferenciu biskupov Slovenska so žiadosťou o pomoc pri sčítaní tých obyvateľov, ktorí nestihli elektronické sčítanie (približne 10 percent ľudí). Biskupi vás prosia, aby ste tejto žiadosti vyšli v ústrety. Je pravdepodobné, že medzi ľuďmi, ktorí sa elektronicky nesčítali, je aj nemálo seniorov, katolíckych veriacich: povzbuďte ich, aby využili možnosť sčítať sa ešte s pomocou asistentov.

Výzva KBS ku sčítaniu obyvateľstva

Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov, a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie.

Asistované sčítanie prebieha do 13. júna, a to dvoma spôsobmi:

  • Možno prísť osobne na miesto zriadené obecným/mestským úradom, a tam sa sčítať (čo je najlepšie).
  • Alebo možno zavolať na obecný/mestský úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent. V takom prípade, samozrejme, treba dať POZOR NA PODVODNÍKOV: ak ste nikoho nevolali, nikto k vám nemá čo chodiť! Ak ste zavolali, musí sa preukázať preukazom asistenta! Služba je úplne bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje.