Kňazi vo farnosti

Vsdp. Prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD., kanonik, farár dekan, rektor kostola

Vdp. Mgr. Ing. Tomáš Balala, kaplán

Vdp. Mgr. Stanislav Lieskovský, rektor kaplnky

Vdp. Mgr. Imrich Kováč, výpomocný duchovný

P. Daniel Silvester Špankovič, O.Praem, výpomocný duchovný

Dp. Mgr. Pius Ján Rajčany, T.c. O.Praem., diakon