Oznamy na 12. nedeľu v cezročnom období, 20. 6. – 27. 6. 2021


Liturgický kalendár

  • Pondelok 21. jún: sv. Alojz Gonzaga, rehoľník
  • Utorok 22. jún: sv. Ján Fišer, biskup, a sv. Tomáš Morus, mučeníci
  • Štvrtok 24. jún: narodenie sv. Jána Krstiteľa
  • Nedeľa 27. jún: 13. nedeľa v cezročnom období


Oznamy

  • Vo štvrtok 24. 6. je slávnosť narodenia sv. Jána Krstiteľa, hlavného patróna našej arcidiecézy. V tento deň o 9.30 bude v katedrále omša svätenia olejov (missa chrismatis), ktorá bola kvôli pandémii preložená na tento deň zo Zeleného štvrtka.
  • Na štvrtok 24. 6. pripadá v našej Bazilike aj obvyklá výročná eucharistická poklona. Sviatosť Oltárnu vyložíme na adoráciu od 9.00 hod. až do 15.45 hod. Po skončení popoludňajšej sv. omše bude od 16.30 Sviatosť Oltárna opäť vyložená až do večernej sv. omše o 18.30, kedy celodennú adoráciu ukončíme slávnostnou eucharistickou pobožnosťou. Pozývame Vás, bratia a sestry, aby ste si v priebehu dňa našli čas na osobné stretnutie a rozhovor s naším Pánom.
  • V máji a júni sme mali niekoľko turnusov prvého sv. prijímania a birmovku. Ďakujeme všetkým kňazom, rehoľným sestrám, katechétom, rodičom detí a ostatným bratom a sestrám, ktorí sa pričinili o ich prípravu a dôstojný priebeh. Ďakujeme aj za finančné dary, ktoré rodičia venovali na opravu našej Baziliky. Zo slávností prvého sv. prijímania sa vyzbieralo 930.-€ a z birmovky 720.-€. Pán Boh nech odmení Vašu štedrosť.
  • Centrum pomoci pre rodinu vás pozýva osláviť Deň rodiny v jezuitskej Mariánskej sále v nedeľu 27. 6. o 15.00 hod. Sv. omša za rodiny je o 11.00 hod. v jezuitskom kostole. Bližšie informácie na stránke www.cppr.sk .
  • Na budúcu nedeľu 27. 6. bude celosvetová zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Vopred Pán Boh zaplať za Vaše dary!
  • Milí bratia sestry, z rozhodnutia pána arcibiskupa Mons. Jána Oroscha končí k 1. júlu 2021 v našej farnosti 8-ročnú pastoračnú službu pán dekan vdp. Stanislav Vojtko, ktorý je preložený za farára do Horných Orešian a zároveň za dekana Smolenického dekanátu. Na jeho miesto príde doterajší dekan z Piešťan, vdp. Jozef Gallovič. Sprevádzajme odchádzajúceho pána dekana aj jeho nástupcu svojimi modlitbami. Pán dekan sa chce poďakovať Pánu Bohu, Panne Márii aj Vám pri sv. omši budúcu nedeľu 27.6.: v Kostole sv. Heleny o 8.00 a v Bazilike o 10.30. hod. Poslednú sv. omšu ako dekan trnavskej farnosti bude slúžiť v utorok 29. 6. na slávnosť sv. Petra a Pavla o 18.30 hod.