Oznamy na Nedeľu Najsvätejšej Trojice, 30. 5. – 6. 6. 2021


Liturgický kalendár

 • Utorok 1. jún: sv. Justín, mučeník
 • Streda 2. jún: sv. Marcelín a Peter, mučeníci
 • Štvrtok 3. jún: Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi
 • Nedeľa 6. jún: 10. nedeľa v cezročnom období


Oznamy

 • V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca júna. Spovedáme ako obvykle.
 • Vo štvrtok 3. júna je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Sv. omše v našej farnosti:
  Bazilika: 7.30 / 16.00 / 18.30
  Kostol sv. Heleny: 7.30
  Veriaci, ktorý sa v tento deň zúčastní na recitovaní (speve) hymnu Tantum ergo – Ctíme túto sviatosť slávnu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • V piatok 4. 6. o 19.30 hod. po večernej sv. omši v Bazilike bude mať p. kaplán katechézu na tému: Formy modlitby – so zameraním obzvlášť na kontemplatívnu modlitbu. Viacej informácií nájdete na výveske.
 • Budúcu nedeľu dňa 6. júna o 20.00 sa v Bazilike uskutoční koncert v rámci 53. ročníka Trnavskej hudobnej jari. Predstavia sa talianski umelci Tommaso Mazzoletti (organ) a Ernea Luzzani (flauta).  Srdečne vás pozývame.