Oznamy na 2. pôstnu nedeľu 28. 2. – 7. 3. 2021

Liturgický kalendár

  • Nedeľa 7. marec:  tretia pôstna nedeľa

Oznamy

  • Milí bratia a sestry, stále prežívame obdobie zatvorených kostolov kvôli pandémii koronavírusu. Prosíme Vás, spojme sa v modlitbách k Panne Márii Trnavskej a k sv. Jozefovi, aby u svojho Syna vyprosili zmenu tejto situácie.
  • Prežívajme pôstne obdobie v duchu osobného a úprimného pokánia (modlitba, almužna, pôst), aby sme aj takto vyprosovali ukončenie pandémie.
  • V piatok 5. 3. je prvý piatok mesiaca marca. V prípade potreby sa môžete telefonicky dohodnúť s niektorým z našich kňazov na individuálnej spovedi – pri zachovaní požadovaných hygienických opatrení.
  • V sobotu 6. 3. slávime Fatimskú sobotu. Pozývame našich farníkov, aby sme sa v tento deň vo svojich rodinách na diaľku spojili pri spoločnej modlitbe o 10.00 hod. v čase obvyklej sobotnej sv. omše – za potreby nášho farského spoločenstva.