Mimoriadne oznamy počas "lockdownu"

Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu a zákazu vychádzania od 25. novembra 2021 pristupujeme k nasledovným opatreniam:

Sväté omše budú bez účasti veriacich, len s nevyhnutnou asistenciou:
V Bazilike sv. Mikuláša:
cez týždeň o 18:30, v sobotu o 10:00 a 18:30, v nedeľu o 7:30, 10:30 a 18:30.
V Kostole sv. Heleny:
cez týždeň o 7:30, v nedeľu o 8:00.
Všetky uvedené sv.omše z baziliky budú vysielané online cez youtube kanál Kaplnka Panny Márie Trnavskej.

Svätá spoveď: pol hodiny pred svätou omšou (okrem nedeľnej 7:30), v prípade potreby aj po nej alebo na požiadanie v čase otvorenia baziliky, alebo podľa dohody.

Sväté prijímanie: 15 minút pred svätou omšou a po nej a na požiadanie, keď je kňaz v bazilike, približne v hodinových intervaloch.

Otvorenie Baziliky sv. Mikuláša s Kaplnkou Panny Márie Trnavskej na modlitbu a adoráciu:
Pondelok až piatok: 8:00 - 11:00, 15:30 - 18:25
Sobota: 9:00 - 9:55, 10:45 - 12:00, 17:30 - 18:25
Nedeľa: 8:15 - 10:25, 17:30 - 18:25
Prosíme dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní mať v bazilike počas týchto hodín službu podľa dohodnutého rozpisu, aby sa prihlásili v sakristii.

Úplné odpustky pre duše v očistci počas novembra.

V súvise s Dňom Spomienky na všetkých verných zosnulých je možné získať úplné odpustky v prospech zosnulých:
1. Na cintoríne raz denne od 1.11. do 8.11., kto sa pomodlí za zosnulých.
2. V kostole alebo kaplnke od poludnia 1.11. až do polnoci 2.11., kto sa pomodlí Modlitbu Pána a Verím v Boha.
V obidvoch prípadoch je potrebné spniť obvyklé tri podmienky: sv. spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Zároveň treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému.

Apoštolská penitenciária aj tento rok potvrdila možnosť presunutia týchto odpustkov na ďalšie dni, až do konca novembra, ako aj možnosť získania odpustkov na diaľku pre tých, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu. Viac o týchto možnostiach sa dočítate na tkkbs.sk.