Október - mesiac modlitby posvätného ruženca

V mesiaci október sme osobitne vyzvaní k modlitbe svätého ruženca. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa pomodlia ruženec v kostole, v kaplnke, v rodine alebo nábožnom spoločenstve za obvyklých podmienok.
Prebieha 31-dňový nepretržitý ruženec za Slovensko. Sledovať a modliť sa ho naživo môžete priamo na portáli www.somkatolik.sk, www.slovenskydohovorzarodinu.sk a na  odpovedajúcich kanáloch Youtube.
V Bazilike sv. Mikuláša sa ruženec modlíme každý deň o 17:45.

Od 1. septembra sú sväté omše slúžené opäť v obvyklých časoch

Bazilika sv. Mikuláša
Pondelok - piatok: 16:00, 18:30
Sobota: 10:00 (mariánska), 18:30
Nedeľa: 07:30, 09:00 (latinsky), 10:30, 18:30

Kostol sv. Heleny
Pondelok - sobota: 07:30
Nedeľa: 08:00