Zbor Filipa Neriho

Spevácky zbor sv. Filipa Neriho začal svoju činnosť v roku 2009. Na jeho začiatku bola skupinka 6 detí a 2 hudobníkov, ktorí spoločne začali spievať a hrať na svätých omšiach v Bazilike sv. Mikuláša.

Z detského speváckeho zboru sa náš zbor postupne zmenil na rodinný s ambíciou stať sa zborom pre celé rodiny. Hudobnícku zložku už teraz tvoria viacerí dospelí, prevažne otcovia, a speváci už nie sú len deti, ale postupne sa pridali aj mládežníci a niektoré mamičky. Od roku 2012 až doteraz nás vedie dirigentka Zuzana Bezáková.

Pravidelne slúžime svojim spevom na farskej omši, ktorá začína v nedeľu o 10:30. Okrem toho účinkujeme aj na sv. omši pre deti pred Novénou, ako aj na prvých sv. prijímaniach, tiež na Festivale mladých rodín a svojím spevom sme obohatili aj niekoľko svadieb.

Samozrejmosťou sú aj ďalšie spoločné aktivity, keď sa členovia zboru podieľajú na farských akciách, výletoch, či iných stretkách. Výnimočným podujatím je každoročné sústredenie speváckeho zboru v Rodinkove (Belušské Slatiny).

Budeme veľmi radi, ak sa k nám pridáte. Do nášho zboru môžu prichádzať deti od  útleho veku, ideálne v sprievode rodičov. Jednou z príležitostí, ktorú nám Pán v živote dáva, je aj tento zbor, v ktorom máme možnosť rozvíjať svoj talent a slúžiť Bohu i ľuďom.