2% z dane

Ďakujeme, že ste sa rozhodli darovať Vaše 2%, resp. 3% práve Spoločenstvu Hrubáci, čím nám pomáhate venovať sa deťom a mládeži.

Údaje pre darovanie sú nasledovné:

IČO: 36090689
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Spoločenstvo Hrubáci
Sídlo: Botanická 5812/2, 917 01 Trnava

Predvyplnené vyhlásenie o darovaní 2% z daní nájdete tu.

Dôležité dátumy pri podávaní:

15.02. 2021 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov

31.03.2021 – termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby (FO), ak nemá FO podanú žiadosť o predĺženie termínu

30.04. 2021 – termín na zaslanie vyhlásenia zo strany daňovníkov, z ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zasiela sa Potvrdenie o zaplatení dane). Pozor vyhlásenie sa zasiela na daňový úrad – nie na adresu OZ.


 

Postup:

 • zamestnanci
  1. V prípade, že daňové priznanie nepodávate sami, poproste vášho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň.
  2. Tiež si od neho vypýtajte Potvrdenie o zaplatení dane. Na základe tohto potvrdenia si potom môžete vypočítať, akú sumu vaše 2 % (resp. 3 % – pozri nižšie) predstavujú.
  3. Vypíšte vaše údaje do tohto vyhlásenia a tiež sumu vašich 2 % alebo 3 % (z predchádzajúceho kroku).
  4. Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane (obe tlačivá) je potrebné doručiť na daňový úrad podľa vášho bydliska.

! Ak ste v roku 2020 odpracovali 40 a viac hodín dobrovoľníckej práce pre akúkoľvek organizáciu (aj mimo Spoločenstva Hrubáci), môžete darovať až 3 % z daní. V takom prípade požiadajte túto organizáciu o vystavenie potvrdenia o tom, že ste u nich boli dobrovoľníkom (vzor nájdete napríklad tu). Toto potvrdenie potom priložte k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane. Ak sa rozhodnete darovať 3% Spoločenstvu Hrubáci, radi Vám potvrdenie pošleme.

 

 • fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie
  1. Vypočítajte si sumu vašich 2 %, resp. 3 %, ktoré môžete darovať. Aby ste ju mohli darovať, táto suma musí byť vyššia ako 3,32 €.
  2. Vyplnené daňové priznanie doručte v štandardnom termíne na príslušný daňový úrad. Ak darujete až 3 %, priložte k daňovému priznaniu aj Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej služby (pozri vyššie).

 

 • právnické osoby
  1. V daňovom priznaní v IV. oddiele nájdete kolónky na poukázanie 1%, resp. 2% z daní. Vypočítajte si Vaše 1% alebo 2% a všetky údaje daňového priznania riadne vypíšte a odovzdajte na príslušný daňový úrad.
  2. Ak ste ako právnická osoba v roku 2020 darovali akejkoľvek neziskovej organizácii alebo na verejnoprospešný účel (aj mimo Spoločenstva Hrubáci) financie vo výške minimálne 0,5 % z vašej daňovej povinnosti, môžete darovať 2 % z dane. V opačnom prípade môžete darovať 1 %.