Oznamy na Nedeľu Zoslania Ducha Svätého, 23. 5. – 30. 5. 2021


Liturgický kalendár

 • Pondelok 24. máj: Preblahoslavená Panna Mária – Matka Cirkvi
 • Utorok 25. máj: sv. Béda Ctihodný, kňaz a učiteľ Cirkvi
 • Streda 26. máj: sv. Filip Neri, kňaz
 • Štvrtok 27. máj: Sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
 • Nedeľa 30. máj: slávnosť Najsvätejšej Trojice


Oznamy

 • Túto nedeľu 23. je slávnosť Zoslania Ducha Svätého. V našej farnosti máme vysluhovanie sviatosti birmovania o 15.00 hod., a to na dvoch miestach súčasne:
  v Bazilike sv. Mikuláša, aj v Katedrále sv. Jána Krstiteľa.

  Modlime sa za birmovancov aj ich rodiny, aby prijatie sviatostí oživilo vieru a praktický náboženský život v ich rodinách.
 • Dnešnou svätodušnou slávnosťou sa končí veľkonočné obdobie a od pondelka sa začína cezročné obdobie. Opäť sa budeme modliť „Anjel Pána“.
 • V piatok 28. 5. bude večerná sv. omša v Bazilike sv. Mikuláša o 18.30 obetovaná za obete pandémie covid 19. Po jej skončení bude pietny obrad pri morovom stĺpe pred Bazilikou.
 • Budúci víkend bude v Bazilike prvé sv. prijímanie detí zo ZŠ na Vančurovej ul. v dvoch turnusoch: v sobotu 29.5. o 11.30 hod. a v nedeľu 30.5. o 15.00 hod. Modlime sa aj za tieto deti a ich rodiny.
 • Minulú nedeľu bola zbierka na katolícke masmédiá; vyzbieralo sa 575.-€. Pán Boh zaplať za Vaše dary.